�sszehasonl�that�bbak lenn�nek a bet�ti aj�nlatok, ha az egys�ges�tett bet�ti kamatl�b mutat� (EBKM) a j�v�ben a kamatad� m�rt�k�vel is cs�kkentett kamat�rt�ket mutatn�. Eur�p�ban ott, ahol van kamatad�, a p�nzint�zetek egys�gesen brutt� kamatokat hirdetnek.

T�z nappal a kamatad� bevezet�se el�tt sz�mos k�rd�s nyitott m�g azzal kapcsolatban, milyen felt�telek mellett hirdethetik majd az imm�r ad�k�teles konstrukci�ikat a p�nzint�zetek. A Napi Gazdas�g �rtes�l�sei szerint a bankok �s a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) is t�bb k�rd�st int�zett a P�nz�gyminiszt�riumhoz a bevezet�s el�tt �ll� jogszab�lyt illet�en, �m ezekre hivatalos v�lasz sem a miniszt�riumt�l, sem az ad�hat�s�gt�l m�g nem �rkezett.

�gy egyel�re nyitott k�rd�s, hogy a kamatad� bevezet�s�t k�vet�en a fogyaszt�k mind pontosabb t�j�koztat�sa �rdek�ben szab�lyozz�k-e, hogy a p�nzint�zetek egys�gesen hirdess�k kamataikat. Ifjabb Nyers Rezs�, a Magyar Banksz�vets�g f�titk�ra szerint Eur�p�ban ott, ahol van kamatad�, a p�nzint�zetek egys�gesen brutt� kamatokat hirdetnek - �dv�z�t� lenne, ha itthon is hasonl�an tenn�nek a p�nzint�zetek.

Az �sszehasonl�that�bb bet�ti aj�nlatokat seg�thetn�, ha a j�v�ben a kamatad� m�rt�k�vel is cs�kkentett kamat�rt�ket mutatn� az egys�ges�tett bet�ti kamatl�b mutat� (EBKM), �m ehhez meg kellene v�ltoztatni az EBKM sz�m�t�s�r�l sz�l� korm�nyrendeletet. A banksz�vets�g mindenk�ppen t�mogatna egy ilyen fogyaszt�bar�t m�dos�t�st - nyilatkozta a szervezet f�titk�ra. A jogszab�lyv�ltoz�s n�lk�l legfeljebb arra van lehet�s�g, hogy a PSZ�F aj�nl�sokkal igyekezzen az �ltala helyesnek tartott ir�nyba terelni a p�nzint�zeteket.

A szeptemberi gondok el�tt vannak m�g nyitott k�rd�sek azzal kapcsolatban is, hogy meddig van m�d a befektet�sek ad�mentes elhelyez�s�re. A bankbet�teket augusztus 31-�ig bizonyosan le lehet k�tni, �m nem tiszt�zott, hogy a ny�lt v�g� befektet�si alapok eset�ben mikort�l sz�m�t ad�k�telesnek a megtakar�t�s. Ilyenkor ugyanis az elsz�mol�s a T+2. napon t�rt�nik, vagyis elvben az augusztus 30-�n v�s�rolt befektet�si jegy t�nylegesen csak szeptember elsej�n ker�l a tulajdonos birtok�ba.