A t�zsdei bevezet�s c�lja a c�g ismerts�g�nek n�vel�se, r�szv�nyeket egyel�re nem bocs�tanak ki. A bev�tel a k�vetkez� �vekben legal�bb 50 sz�zal�kkal emelkedik a tervek szerint.

A fel�gyelet j�v�hagyta a Bookline.hu Zrt. r�szv�nyeinek t�zsdei bevezet�s�hez k�sz�lt t�j�koztat�t - k�z�lte a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete a Magyar T�kepiac keddi sz�m�ban. Kor�bbi inform�ci� szerint a t�rsas�g augusztus folyam�n adja be bevezet�si k�relm�t a Budapesti �rt�kt�zsd�re.

Dietrich Tam�s, az internetes k�nyvkereskedelemmel foglalkoz� c�g vez�rigazgat�ja az MTI-nek elmondta: r�szv�nyt nem bocs�t ki�id�n a v�llalat. A t�zsdei bevezet�s c�lja a c�g ismerts�g�nek n�vel�se, b�r hosszabb t�von t�kebevon�st is terveznek �j r�szv�nyek kibocs�t�s�val.

A Bookline.hu jegyzett t�k�je 327,5 milli� forint. A t�rsas�gban k�t c�g, a Forr�s Rt. �s az M-Metronic Bt. rendelkezik 21-23 sz�zal�kos tulajdonr�sszel. A tov�bbi tulajdonosok f�leg 5 sz�zal�k alatti r�sszel rendelkez� mag�nszem�lyek, kiv�ve M�rffy Gy�rgy�t, a c�g eln�k�t �s F�ldv�ri G�bor igazgat�s�gi tagot, akik 8, illetve 16 sz�zal�kos tulajdonr�sszel rendelkeznek.

A t�rsas�g 2005-ben 600 milli� forint �rbev�telt �rt el. Az �rbev�tel az idei �v els� f�l�v�ben meghaladta az 500 milli� forintot, �s �v v�g�re v�rhat�an m�sf�l milli�rd forintra n�. A bev�tel a k�vetkez� �vekben legal�bb 50 sz�zal�kkal emelkedik a tervek szerint. Id�n 10 milli�, j�v�re 100 milli�, m�g 2008-ra 200 milli� forint profitot tervez a v�llalat.