A lakoss�g k�r�ben nem v�ltott ki viharos �rdekl�d�st a korm�nyzat el�takar�koss�gi terve: az 51 904 �jsz�l�tt mind�ssze 7,5 sz�zal�ka, 3905 sz�m�ra nyitottak sz�ml�t, m�g a bankok sem j�rnak j�l.

Az id�n janu�r elsej�t�l vil�gra j�tt �jsz�l�ttek ut�n j�r� "babak�tv�nyt" a Magyar �llamkincst�r ez ideig 51 904 esetben nyitotta meg, �m a sz�l�k k�r�s�re ezeknek mind�ssze 7,5 sz�zal�ka, 3905 sz�mla vezet�se ker�lt bankokhoz �s takar�ksz�vetkezetekhez - �rja a Napi Gazdas�g.

A babak�tv�nyr�l sz�l� korm�nyrendelet szerint a sz�l�k csak akkor gyarap�thatj�k az indul�skor kapott 40 ezer forintos �llom�nyt, ha a gyermek nev�re Start-sz�ml�t nyitnak. Az el�takar�koss�got az �llam is t�mogatja: az �ves n�vekm�ny 10 sz�zal�k�val, maximum �vi 6 ezer forinttal kieg�sz�ti a megtakar�t�sokat, amelyekhez a gyermek 18. sz�let�snapja ut�n f�rhet hozz� - a p�tbefizet�sek maxim�lis �sszege 120 ezer forint lehet �vente.

Amelyik gyermek sz�m�ra a sz�l�k nem nyitnak Start-sz�ml�t, annak p�nz�t a Magyar �llamkincst�r kezeli: a 40 ezer forintos indul��sszeg itt a mindenkor �rv�nyes 5 �ves �llampap�r hozam�val b�v�l.

A bankok ingyenes sz�mlanyit�ssal �s -fenntart�ssal igyekeztek magukhoz csalogatni az �jsz�l�ttek sz�ml�it, m�g a befizet�sekre kiemelt kamatot aj�nlottak - a jelek szerint nem sok sikerrel. A legnagyobb �llom�nyt az OTP Bank kezeli, itt jelenleg t�bb mint 2500 Start-bet�tsz�mla van, amelyekben k�zel 90 milli� forintot kezelnek. Az �tlagos bet�tnagys�g azonban nem �ri el a 40 ezer forintot, amit a bank azzal magyar�z, hogy sok az olyan sz�mla, amelyet a sz�l�k m�r megnyitottak, �m a tapasztalatok szerint a Magyar �llamkincst�rt�l csak mintegy 2 h�napos k�s�ssel �rkezik meg az �jsz�l�tt sz�ml�j�ra az indul��sszeg. A bank kalkul�ci�i szerint az �tlagos havi befizet�s a m�r �l� Start-sz�ml�kra 3000-5000 forint k�z�tt mozog.

A Magyar �llamkincst�r szerint meghaladja a sz�zat azon hitelint�zetek sz�ma, ahov� m�r utaltak indul��sszeget Start-sz�ml�ra, �m k�rk�rd�s�nk alapj�n l�that�, hogy a piac igen koncentr�lt: a k�zel 60 sz�zal�kos r�szesed�ssel b�r� OTP mellett az Erst�n�l k�zel 500, az MKB-n�l n�gysz�zat meghalad� �l� Start-sz�ml�r�l sz�moltak be, m�g a K&H t�bb sz�z bet�tr�l adott t�j�koztat�st.

Sok hely�tt a megnyitott n�h�ny sz�mla aligha teszi kifizet�d�v� a term�kfejleszt�st. Tal�n ez is magyar�zata lehet annak, hogy a bankok az �v eleji rekl�mkamp�ny ut�n feledt�k a b�bik�tv�nyt, ma m�r csak elv�tve tal�lunk sz�r�lapot a fi�kokban.