Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont Rt. cs�t�rt�k�n k�zlem�nyt adott ki arr�l, hogy az �llamk�tv�nyek mely kamatai ut�n kell kamatad�t fizetni.

Az augusztus 31-�t k�vet�en kibocs�tott, nyilv�nosan forgalomba hozott �s forgalmazott �llampap�rok kamata, illetve az �truh�z�skor, visszav�lt�skor el�rt, az �rfolyamnyeres�gre vonatkoz� szab�lyok szerint meg�llap�tott r�sz mint kamatj�vedelem bizonyos k�rben ad�k�teles - ismerteti az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont Rt. az MTI-nek cs�t�rt�k�n eljuttatott t�j�koztat�s�ban.

A k�zlem�ny a P�nz�gyminiszt�rium �ll�sfoglal�s�ra hivatkozva sorolja fel azokat az eseteket, ahol a befektet�knek a megv�ltozott szab�lyok �rtelm�ben kamatad�t kell fizetni�k. Idesorolj�k a 2006. augusztus 21-31. k�z�tt jegyezhet� �s 2006. szeptember 5-�n kibocs�t�sra ker�l� K2007/18 sorozatsz�m� (K070905 k�djel�) kamatoz� kincst�rjegyek �truh�z�sakor, visszav�lt�sakor el�rt kamatj�vedelmet.

Tov�bb� a 2006. augusztus 29-�n megtartott aukci� alapj�n szeptember 6-�n kibocs�t�sra ker�l�, D061206 sorozatsz�m� diszkont kincst�rjegyek �truh�z�sakor, visszav�lt�sakor el�rt kamatj�vedelmet. Illetve a 2006. augusztus 31-�n megtartott aukci� alapj�n 2006. szeptember 6-�n kibocs�t�sra ker�l�, 2011/B �s 2016/C elnevez�s�/sorozatsz�m� Magyar �llamk�tv�ny sorozatr�szleteibe tartoz� �rt�kpap�rok �truh�z�sakor, visszav�lt�sakor el�rt kamatj�vedelmet.

Hozz�teszik: az eml�tett kamatoz� kincst�rjegyekre �s Magyar �llamk�tv�nyekre els�k�nt fizetett kamat a t�rv�ny vonatkoz� �tmeneti rendelkez�se alapj�n ad�mentes.

Az �KK kifejezetten javasolja, hogy az �llampap�rok ir�nt �rdekl�d� befektet�k forduljanak szak�rt�h�z abban a k�rd�sben, hogy az egyes �llampap�rok megv�s�rl�s�b�l, tulajdonl�s�b�l �s elad�s�b�l ad�d� k�vetkezm�nyek milyen m�don �rintik ad�z�sukat.