A kamatad� szeptemberi bevezet�se kapcs�n sokan felismert�k a befektet�si alapok el�nyeit. Ennek k�sz�nhet�en a ny�lt v�g� K&H P�nzpiaci Alap t�k�je �tl�pte a 100 milli�rd forintot, �gy a harmadik legnagyobb vagyont kezel� alapp� v�lt.

A K&H P�nzpiaci Alap 118 milli�rd forintos vagyon�val a hazai p�nzpiaci alapok k�z�tt m�r a m�sodik helyen �ll, m�g a ny�lt v�g� alapok piac�n az el�kel� harmadik helyet foglalja el. Az alap stabil �s kiegyens�lyozott hozam�val kiv�l� alternat�v�ja a lek�t�tt bet�teknek.

A kamatad� bevezet�s�vel, pedig m�g hangs�lyosabb� v�lik a befektet�si alapokban t�rt�n� megtakar�t�s, mert a bet�ti kamatokkal versenyk�pes, kamatvesztes�g n�lk�l b�rmikor hozz�f�rhet�, likvid befektet�si eszk�z. Aki m�g szeptember 1. el�tt v�s�rol ny�lt v�g� befektet�si alapot, ak�r hossz� t�von is elker�lheti a kamatad� megfizet�s�t.

A napokban z�rult le az �j, garant�lt szerkezet� alap, a K&H fix plusz 14. jegyz�se, amely rekord mennyis�g� vagyont, mintegy 34 milli�rd forintot gy�jt�tt �ssze a befektet�kt�l. A K&H fix plusz 14. el�nye abban rejlik, hogy a befektet�k a fejlett nyugat-eur�pai t�zsd�k mellett a legdinamikusabban gyarapod� d�lkelet-�zsiai orsz�gok t�zsd�inek n�veked�s�b�l is r�szesedhetnek.

Az alap hozama a h�rom�ves futamid� v�g�n ak�r a 70 sz�zal�kot is el�rheti, ami �ves szinten 18,80 sz�zal�k, de a nyeres�g kedvez�tlen t�zsdei folyamatok eset�n sem lehet kevesebb, mint 16 sz�zal�k, ami �ves szinten 4,94 sz�zal�k Ez a befektet�si forma a kiemelked� eredm�nyess�g mellett kifejezetten biztons�gos, hiszen nemcsak a t�k�t, de hozamot is garant�l, s�t kamatad�t sem kell fizetni ut�na.

A K&H doll�r fix 2. alap - teljes�tve hozam�g�ret�t - k�t�ves futamid�re 8,16 sz�zal�kos, �vi 4 sz�zal�kos doll�rkamatot fizetett.