Nincs "B terv" arra az esetre, ha az �lectricit� de France (EdF) t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� D�l-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. r�szv�nyeinek 90 sz�zal�ka nem ker�l az EdF tulajdon�ba, �s ez�rt nem tudj�k kivezetni a D�m�sz-r�szv�nyeket a t�zsd�r�l - mondta Lotfi Farbod, a Deutsche Bank Zrt. eln�k-vez�rigazgat�ja.

Az EdF h�tf�n tett r�szv�nyenk�nt 20 000 forinton v�teli aj�nlatot a tulajdon�ban nem l�v� D�m�sz-r�szv�nyekre. A 28,95 milli�rd forint, jelenlegi �rfolyamon 104,4 milli� eur� �rt�k� tranzakci�t az EdF saj�t forr�sb�l finansz�rozza. A nyilv�nos v�teli aj�nlatot a Deutsche Bank Zrt szervezi.

A h�tf�n k�zz�tett aj�nlattal egyidej�leg az EDF k�relmezte a Budapesti �rt�kt�zsd�t�l (B�T) a D�m�sz-r�szv�nyek kivezet�s�t. Lotfi Farbod elmondta azt is, a felek k�rt�k a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSz�F) a vizsg�lat�t egy esetleges bennfentes kereskedelem lehet�s�ge miatt. Hozz�tette: emiatt nem sz�m�tanak arra, hogy a fel�gyelet hat�rozathozatala elh�z�dik.

A D�m�sz-r�szv�nyek keresked�s�t augusztus 23-�n 15 �r�t�l a 28-i t�zsdez�r�sig felf�ggesztette a B�T a kibocs�t� k�r�s�re. A felf�ggeszt�st napj�n 12,3 sz�zal�kkal 17 300 forintra dr�gult a pap�r a v�teli aj�nlatot val�sz�n�s�t� piaci pletyk�k hat�s�ra. Az el�z� napon 15 400 forint volt a z�r��ra.

Brice Allemen, az EdF International k�z�p-kelet-eur�pai igazgat�ja a nyilv�nos v�teli aj�nlatt�tel id�z�t�s�t azzal indokolta, hogy az anyac�g alapt�keemel�se �s t�zsdei bevezet�se miatt most lett id�szer�.

Az igazgat� hozz�tette: a felv�s�rl�s c�lja a D�m�sz er�teljesebb integr�ci�ja az EdF csoportba, a lehets�ges szinergi�k jobb kihaszn�l�sa �s a csoporthoz tartoz� t�rsas�gok egy�ttm�k�d�s�nek jav�t�sa. Ezen t�lmen�en szeretn�k meger�s�teni az �zleti tev�kenys�get a k�z�p-kelet-eur�pai r�gi�ban, ahol Magyarorsz�g kulcsszerepl�.

Az EdF-nek jelenleg nincs terve a tov�bbi terjeszked�sre a magyar villamosenergia piacon, a D�m�szon kereszt�l k�v�nja piaci r�szesed�s�t n�velni - mondta az igazgat�.