�jabb bankot v�s�rol az OTP. A bank k�zlem�ny�ben nem nevezi meg, melyik tervezett akviz�ci�j�t z�rta le, de val�sz�n�leg a montenegr�i Crnagorska Bank�r�l (CKB) van sz�. A CKB montenegr� egyik legnagyobb bankja a v�tel�r kor�bbi sajt��rtes�l�sek szerint 100 milli� eur� lehetett.

Az OTP Bank bejelentette, hogy egy �jabb bank megv�s�rl�s�r�l �r al� szerz�d�st kedden. A Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n megjelent k�zlem�nyben nem nevezik meg, hogy melyik tervezett akviz�ci�juk jutott el v�gs� szakasz�ba, az eddigi h�rek alapj�n, azonban ez val�sz�n�leg a montenegr�i Crnogorska komercijalna banka AD, amelynek (CKB) t�bbs�gi, legal�bb 80 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak megv�s�rl�s�ra augusztus 18-�n ny�jtott be k�telez� �rv�ny� aj�nlatot az OTP.

A CKB a montenegr�i bankpiac legnagyobb szerepl�je, piaci r�szesed�se meghaladja a 43 sz�zal�kot, m�rlegf��sszege 2005 v�g�n 303,7 milli� eur� volt (1 EUR=277,68 HUF). A v�rhat� v�tel�r kor�bbi sajt��rtes�l�sek szerint 100 milli� eur�.

A k�telez� �rv�ny� aj�nlat beny�jt�s�ra - ez az �r mellett a r�szv�ny-ad�sv�teli szerz�d�s tervezet�t is tartalmazza - azt k�vet�en ker�lt sor, hogy az OTP Bank akviz�ci�s munkacsoportja a Berecz and Andr�k� Linklaters jogi tan�csad�val �s a Deloitte Touche Tomatsu k�nyvvizsg�l�val egy�ttm�k�dve �tvil�g�totta a CKB-t - tartalmazta a k�telez� �rv�ny� aj�nlat beny�jt�s�t bejelent� k�zlem�ny.

Wolf L�szl�, az OTP Bank vez�rigazgat�-helyettese augusztus k�zep�n, a bank gyorsjelent�s�nek ismertet�sekor azt mondta, hogy a CKB-szerz�d�st v�rhat�an n�gy h�ten bel�l al� tudj�k �rni. Elmond�sa szerint Montenegr�t az�rt tartj�k j� befektet�si terepnek, mert makrogazdas�gi helyzete igen kedvez�, k�lts�gvet�si poz�ci�ja j� egyens�lyi helyzetet t�kr�z, s m�r eur�t haszn�lnak. Nagyon sok k�lf�ldi befektet� (magyar is) inveszt�lt Montenegr�ban, f�leg az ingatlanpiacon �s a turisztik�ban - emelte ki.

Az OTP Bank id�n �t�p�nzint�zetet v�s�rolt k�lf�ld�n: Ukrajn�ban (Raiffeisenbank Ukraine), Oroszorsz�gban (Investberbank csoport) �s Szerbi�ban (Kulska banka, Niska banka, Zepter banka). T�rgyal�sokat folytat a rom�niai CEC bank megv�s�rl�s�r�l is, az augusztus v�g�re �g�rt eredm�nyhirdet�st azonban a rom�n hat�s�gok sajt��rtes�l�sek szerint n�h�ny h�ttel elhalasztott�k. A banknak tov�bbi felv�s�rl�si akci�i is folyamatban vannak, a t�rs�gben.

Az idei eddigi k�lf�ldi akviz�ci�k 213 fi�kkal, 1 189 egys�gesre b�v�tik majd az OTP csoport fi�kh�l�zat�t, �gyfeleinek sz�m�t pedig 1,1 milli�val, 11,1 milli�ra - mondta el Sp�der Zolt�n aleln�k, vez�rigazgat�-helyettes a m�sodik negyed�vi gyorsjelent�s ismertet�sekor. Az OTP csoport �gyf�lhiteleinek �llom�nya az �j le�nyc�gek adatainak figyelembev�tel�vel 2,5 milli�rd eur�val 17,8 milli�rd eur�ra, teljes bev�tele 0,4 milli�rd eur�val 2,6 milli�rd eur�ra, ad�zott nyeres�ge pedig 0,1 milli�rd eur�val 0,8 milli�rd eur�ra gyarapodik.

Az �j le�nyv�llalatok besz�m�t�s�val az OTP csoport bev�tel�nek 26 sz�zal�k�t a k�lf�ldi le�nyc�gek adj�k, szemben a mostani 14 sz�zal�kkal, m�g az ad�zott nyeres�gben r�szesed�s�k a mostani 12-r�l 24 sz�zal�kra emelkedik. A felv�s�rl�sok t�bbs�ge m�g nem z�rult le, a m�sodik negyed�vben csak a szerbiai Kulska bank�t konszolid�lta az OTP Bank.