A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete j�v�hagyta a CP Holdings, valamint az �rdekelts�g�be tartoz�, Israel Tractors �s az Interag Holding 5825 forintos v�teli aj�nlat�t a Danubius r�szv�nyeire.

A Danubius f�tulajdonosai augusztus 8-�n tettek aj�nlatot a Danubius valamennyi r�szv�ny�re. A h�rom aj�nlattev� jelenleg egy�ttesen 53,40 sz�zal�kos k�zvetlen tulajdonnal rendelkezik a Danubiusban, egy�ttes szavazati joguk 55,93 sz�zal�k, �s sz�nd�kukban �ll tov�bb n�velni befoly�sukat. A vonatkoz� t�rv�nyek szerint ezt kiz�r�lag nyilv�nos v�teli aj�nlattal tehetik meg, az aj�nlat lez�r�s�t k�vet�en azonban t�zsdei vagy t�zsd�n k�v�li v�s�rl�sokkal is n�velhetik r�szesed�s�ket.

A 2005. december 31-i adatok szerint a Danubius r�szv�nyek 36,18 sz�zal�ka k�lf�ldi befektet�k tulajdon�ban volt. Belf�ldi mag�nszem�lyek 3,48 sz�zal�kkal, belf�ldi v�llalatok 1,98 sz�zal�kkal, br�kerc�gek 0,12 sz�zal�knyi r�szv�nnyel rendelkeztek. A munkav�llal�k r�szesed�se 0,32 sz�zal�k, a c�g tulajdon�ban 4,52 sz�zal�knyi saj�t r�szv�ny van.

Az 5825 forintos aj�nlati �r meghaladja az augusztus 8. napj�t megel�z� 180 nap, illetve 360 nap forgalommal s�lyozott t�zsdei �tlag�rat, �s magasabb az aj�nlatot megel�z�, utols� t�zsdei z�r��rn�l, ami 5800 forint volt augusztus 7-�n.

A Danubius r�szv�nyek a Budapesti �rt�kt�zsde A-kateg�ri�j�ba vannak, cs�t�rt�k�n d�lut�n 5795 forinton forogtak, 35 forinttal magasabban a szerdai z�r��rukn�l.

A sz�llod�kat �zemeltet� Danubius-csoport 2005-i �rbev�tele 42,83 milli�rd forint volt, az el�z� �vit 10,2 sz�zal�kkal haladta meg. A konszolid�lt �zemi eredm�nye 6,65 milli�rd forint volt, 24,8 sz�zal�kkal magasabb, mint 2004-ben. Az ad�z�s el�tti nyeres�ge 1,15 milli�rd forintot tett ki, ami viszont 26 sz�zal�kkal elmaradt az el�z� �vit�l.

Id�n, az els� f�l�vben 1,77 milli�rd forint konszolid�lt ad�z�s el�tti vesztes�get k�nyvelt el a Danubius, m�g �zemi szinten 921 milli� forint nyeres�ge volt. A f�l�ves �rbev�tel 21,63 milli�rd forintot �rt el.

A Danubius igazgat�s�ga az aj�nlat elfogad�s�t javasolja a r�szv�nyeseknek. Az igazgat�s�g f�ggetlen p�nz�gyi szak�rt�k�nt a Liffey Tan�csad� Kft.-t b�zta meg az aj�nlat p�nz�gyi szempont� �rt�kel�s�vel. A szak�rt� v�lem�ny�ben meg�llap�totta, hogy a r�szv�nyek�rt felaj�nlott ellen�rt�k, az �rt�kel�s napj�n p�nz�gyi szempontb�l m�lt�nyos, felt�telezve, hogy a sz�llodal�nc m�k�d�s�ben nem k�vetkezik be sz�mottev� v�ltoz�s az aj�nlat megt�telekor fenn�ll� �llapothoz k�pest.

Az aj�nlatot a Danubius munkav�llal�i k�pviseletei is t�mogat�sukr�l biztos�tott�k, miut�n a v�teli aj�nlatban �s a m�k�d�si tervben is egy�rtelm�en megfogalmaz�dik, hogy az aj�nlattev�k nem terveznek l�nyeges v�ltoz�sokat a t�rsas�g munkav�llal�inak �s vezet� tiszts�gvisel�inek l�tsz�m�t, �s foglalkoztat�suk felt�teleit illet�en.