Emelked� osztal�kot tervez a Graphisoft Park

2006.09.04. 17:44

A Budapesti �rt�kt�zsd�re augusztus v�g�n bevezetett Graphisoft Park a k�vetkez� k�t �vben a h�romszoros�ra tervezi b�v�teni a jelenlegi 16 ezer n�gyzetm�teres �p�let�llom�ny�t, �s a c�g vezet�s�nek tervei szerint a n�veked� m�rt�k� bev�tel �s nyeres�g mellett osztal�k kifizet�s�re is sor ker�lhet a j�v�ben.

A ingatlanfejleszt�ssel �s hasznos�t�ssal foglalkoz� t�rsas�g h�tf�i k�zlem�nye szerint a Graphisoftb�l kiv�lt Graphisoft Park �n�ll� m�k�d�s�nek els�, 2006-os t�red�k �v�ben hozz�vet�leg 1 milli� eur�, 2007-re 5 milli�, 2008-ra 6,4 milli�, 2009-t�l pedig �vi 7,5 milli� eur� nett� b�rleti d�j bev�tellel sz�mol a park jelenlegi ter�let�n m�r fel�p�lt, illetve most �p�l� l�tes�tm�nyekb�l.

A t�rsas�g �zleti tervei szerint a m�k�d�si k�lts�gek, a kamatfizet�s �s a hitelt�rleszt�sre, illetve tov�bbi fejleszt�sekre ford�that� amortiz�ci�, valamint az ad�fizet�s ut�n fennmarad�, nett� nyeres�get osztal�kfizet�sre ford�thatja.

A j�v�re tervezett 5 milli� eur� nett� b�rleti d�jbev�tel mellett k�pz�d� nyeres�gb�l, a v�llalat a k�t eur�cent n�v�rt�k� r�szv�nyekre, r�szv�nyenk�nt nyolc eur�cent osztal�k kifizet�s�t tervezi - k�z�lte Boj�r G�bor, a Graphisoft SE vez�rigazgat�ja.

A k�vetkez� 4 �vben pedig 18, 20, 22 �s 25 eur�cent osztal�k kifizet�se k�pzelhet� el.

A Graphisoft Park augusztus 21-�n v�lt ki a szoftverfejleszt� Graphisoft SE-b�l, az 1998 �ta t�zsd�n l�v� Graphisoft, 2002 �ta �n�ll� �zlet�gk�nt kezeli az ingatlanhasznos�t�st. Tavaly, ebb�l a tev�kenys�gb�l 3,074 milli� eur� bev�tel sz�rmazott, a nett� profit, azaz a m�k�d�si k�lts�gek, a kamatfizet�s �s hitelt�rleszt�sre, illetve tov�bbi fejleszt�sekre ford�that� amortiz�ci�, valamint az ad�fizet�s ut�n fennmarad� nyeres�g 1,143 milli� eur�t tett ki.

Id�n, �ves szinten 3,2 milli� eur� bev�tellel �s 359 ezer eur� nett� profittal sz�molt a t�rsas�g. A nyeres�g, a kiv�l�s �s a t�zsdei bevezet�s egyszeri k�lts�gei miatt cs�kkent. J�v�re 800 ezer eur�t v�r a Graphisoft Park, 2008-ban 1,8 milli�t, 2009-ben pedig k�t milli� eur� nyeres�ggel sz�mol a c�g.

Eddig 28,54 milli� eur� �rt�k� beruh�z�s val�sult meg a Graphisoft Parkban. A tervek szerint 2008 v�g�ig a megl�v� ter�leten befejezik az ingatlanfejleszt�st. H�rom projektet kezdtek meg, �s ezek befejez�s�vel, a jelenlegi 16 ezer n�gyzetm�ter �p�let�llom�ny h�romszoros�ra b�v�l. A beruh�z�si k�lts�gek 2008-ig meghaladj�k a 46-48 milli� eur�t.

Ehhez mintegy 40 milli� eur� hitelt vesz fel a Graphisoft Park. A Graphisoft kor�bban a nyeres�gb�l finansz�rozta az ingatlanfejleszt�st. A t�rsas�g, a jelenleg birtokolt f�ldter�leteken k�v�li fejleszt�si tervekkel nem rendelkezik, de a k�s�bbiekben megvizsg�lj�k ezt a lehet�s�get is - mondta Boj�r G�bor.

A Graphisoft Park SE vez�rigazgat�ja, Kocs�ny J�nos elmondta, hogy a beruh�z�sok megt�r�l�se �tlagosan nyolc �v, m�g a budapesti ingatlanpiacon, az �tlagos megt�r�l�s el�ri a t�z �vet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK