Ad�takar�kos sz�ml�t javasol a t�zsde

2006.09.07. 12:20

Az �rfolyamnyeres�g-ad� megfizet�se al�l mentes�t� sz�mla l�trehoz�s�t javasolja a 3 �vn�l hosszabb ideig megtartott �rt�kpap�r-befektet�sekre a Budapesti �rt�kt�zsde. Szalay-Berzeviczy Attila t�zsdeeln�k cs�t�rt�ki sajt�t�j�koztat�j�n meg�rt� hangon nyilatkozott a korm�ny int�zked�seir�l.

A Budapesti �rt�kt�zsde vezet�se egy olyan speci�lis �rt�kpap�rsz�mla kialak�t�s�t javasolja a korm�nynak, amelyen a h�rom �vig tartott, az eur�pai uni� vagy az OECD-orsz�gok t�zsd�in jegyzett �rt�kpap�r-befektet�sek �rfolyamnyeres�ge ad�mentess�get �lvezne. Szalay-Berzeviczy Attila, a t�zsde eln�ke szerint amennyiben a korm�ny elfogadja javaslatukat, akkor azt �gy �rtelmezik, hogy a kabinet nem felr�gta, hanem m�dos�totta kor�bbi meg�llapod�sukat.

A t�zsdeeln�k besz�molt arr�l, hogy kor�bban a korm�ny 25 sz�zal�kos �rfolyamnyeres�gad� bevezet�s�t tervezte. A t�zsde vezet�se az �rt�kpap�rok �rfolyamnyeres�g�nek ad�mentess�g�t szerette volna fenntartani. Akkor k�t�tt meg�llapod�suk �rtelm�ben 10 sz�zal�kos �rfolyamnyeres�g-ad�t vezettek volna be, a korm�ny viszont cser�be t�kepiac-�l�nk�t� jogszab�lyok megalkot�s�hoz j�rult hozz�.

Szalay-Berzeviczy Attila a jelenlegi gazdas�gi helyzetben elfogadja, hogy a magyar gazdas�g szerepl�inek t�bb �ldozatot kell hozniuk. Ez�rt meg�rt�en fogadta a korm�ny javaslat�t, �m a hossz� t�v� befektet�sek �s az �ngondoskod�s eszm�j�nek terjeszt�se �rdek�ben javasolja a 3 �ves t�zsdei befektet�sek ad�mentes�g�nek kialak�t�s�t.

A t�zsdeeln�k �gy v�li, javaslat�t a korm�ny �s az Orsz�ggy�les elfogadja, ugyanis nincs ellen�rdekelt szerepl� a gazdas�gban, a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�val ellent�tben a k�lts�gvet�snek ez nem ker�l semmibe, �s nagyon egyszer� a konstrukci�.

A sajt�t�j�koztat�n Holczer P�ter, a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�g�nek (Bamosz) eln�ke elmondta, hogy sz�m�t�saik szerint a kamatad� bevezet�se el�tti napokban 800 milli�rd forint befektet�st helyeztek �t a mag�nszem�lyek, �s ebb�l mindegy 300 milli�rd forint v�ndorolt a Bamosz �ltal kezelt befektet�si alapokba.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK