Alapt�ke-emel�s lesz a Moln�l

2006.09.07. 18:14

A Mol Magyar Olaj- �s G�zipari Nyrt igazgat�s�ga 345,13 milli� forintos alapt�ke emel�sr�l d�nt�tt cs�t�rt�ki �l�s�n - jelentette be a t�rsas�g a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n cs�t�rt�k�n.

A k�zlem�ny szerint az igazgat�s�g a t�rsas�g alapt�k�j�nek 108 985 250 578 forintr�l 109�330�376 578 forintra emel�s�r�l d�nt�tt, az alapt�ke-emel�s c�gb�r�s�gi bejegyez�st k�vet�en a kibocs�tott r�szv�nyek t�zsdei bevezet�s�t k�relmezik.

A hat�rozat alapj�n a t�rsas�g alapt�k�je 109�329 797 darab "A" sorozat�, n�vre sz�l�, 1000 forint n�v�rt�k�, �s 578 darab "C" sorozat�, n�vre sz�l�, 1001 forint n�v�rt�k�, 6000 forintos �ron �truh�zhat� t�rzsr�szv�nyb�l �ll.

Az alapt�ke-emel�s a 2003. szeptember 1-jei rendk�v�li k�zgy�l�s �ltal elfogadott �tv�ltoztathat� k�tv�nyprogram keret�ben t�rt�nt.

A k�zgy�l�s �ltal elfogadott �rt�kpap�r-alap� �szt�nz�si rendszer a r�sztvev� igazgat�s�gi tagok �s fels�vezet�k j�vedelm�nek jelent�s r�sz�t a Mol-r�szv�nyek t�zsdei �r�nak n�veked�s�hez k�ti. Az �szt�nz�si rendszer keret�ben �t sorozatban �sszesen 1200 darab �tv�ltoztathat� k�tv�ny kibocs�t�s�ra ker�lt sor, egy k�tv�ny n�v�rt�ke pedig 10 milli� forint.

A k�tv�nytulajdonosok �sszesen 194 darab k�tv�nyt ny�jtottak be �tv�lt�sra, �s ez alapj�n 345 126 r�szv�nyt allok�lnak sz�mukra az alapt�ke-emel�s c�gb�r�s�gi bejegyz�s�t k�vet�en.

Az igazgat�s�g a 345 126 darab "A" sorozat� t�rzsr�szv�ny kibocs�t�si �rt�k�t 5621 forintban hat�rozta meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKK