Kamatad� hizlalta a befektet�si alapokat

2006.09.07. 16:50

A befektet�si alapokba k�zel 295 milli�rd forint friss t�ke �rkezett augusztusban a kamatad� szeptemberi bevezet�se el�tt, a hozamok pedig tov�bbi 3,8 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont - der�l ki a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�g�nek (Bamosz) �sszes�t�s�b�l. Szeptember 1-4. k�z�tt tov�bbi 110 milli�rd forinttal n�tt a vagyon, ami m�g az augusztus 30-31-i forgalmaz�snak k�sz�nhet�.

A BAMOSZ cs�t�rt�ki k�zlem�nye szerint az alapok �sszvagyona augusztusban 14 sz�zal�kkal n�tt, �s a h�nap v�g�n 2408 milli�rd forintot tett ki.

A sz�vets�g tagjai augusztus v�g�n m�r 222 alapot kezeltek, miut�n 24 �j alap indult, h�rom pedig megsz�nt.

Az alapok �sszvagyon�nak 64 sz�zal�k�t kitev� nyilv�nos ny�ltv�g� �rt�kpap�ralapok sz�ma kilenccel, vagyonuk pedig 7,7 sz�zal�kkal n�tt. Augusztusban 105,5 milli�rd forintot fektettek be ezekbe az alapokba, a hozamok pedig 4,8 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont.

A h�t z�rtk�r� �rt�kpap�ralap vagyona 27,5 sz�zal�kkal, 67 milli�rd forintra emelkedett, aminek oka k�t �j garant�lt alap indul�sa, illetve a r�szv�nyalapok t�kevonz�sa.

A kamatad� el�tti rohamnak az ingatlanalapok voltak a f� nyertesei, a likvidit�si �s a garant�lt alapok mellett.

Az ingatlanalapok sz�ma nem v�ltozott, a 20 alap vagyona a h�nap v�g�n 548 milli�rd forintra r�gott, az �sszvagyon 23 sz�zal�k�ra. A 27 sz�zal�kos havi b�v�l�sb�l 114,5 milli�rd forintot az �j befektet�sek, 1 milli�rd forintot az alapok teljes�tm�nye eredm�nyezett.

Garant�lt alapb�l augusztus v�g�n 62 volt, kett� �j indult, kett�nek a futamideje pedig lej�rt. A garant�lt alapok �sszvagyona a h�nap v�g�n m�r meghaladta a 241 milli�rd forintot, ami az �sszvagyon 10 sz�zal�k�t teszi ki. A garant�lt alapok 27 sz�zal�kos havi n�vekm�ny�b�l 53,5 milli�rd forint az �j befektet�seknek, m�g 2,2 milli�rd forint a piaci teljes�tm�nynek k�sz�nhet�.

A sz�rmaztatott alapok sz�ma megdupl�z�dott, augusztus v�g�n t�z ilyen alap l�tezett. Vagyonuk 89 sz�zal�kos b�v�l�st k�vet�en 14,4 milli�rd forintra emelkedett. Augusztusban 6,4 milli�rd forint t�k�t fektettek be ezekbe az alapokba, a hozamok 330 milli� forinttal n�velt�k a vagyont.

A 28 nyilv�nos, ny�ltv�g� p�nzpiaci alap vagyona augusztusban 8,7 sz�zal�kkal gyarapodott, �s a h�nap v�g�n 742 milli�rd forintot tett ki. A h�nap sor�n 56 milli�rd forint friss t�ke �ramlott a p�nzpiaci alapokba, a hozamok pedig 3 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont.

Augusztusban a kamatad� el�tti befektet�si l�z ellen�re tov�bb cs�kkent a 29 k�tv�nyalap vagyona, �sszvagyonuk a h�nap v�g�n 14 sz�zal�kos zsugorod�s ut�n 312 milli�rd forint volt. K�zel 50 milli�rd forintot vontak ki a k�tv�nyalapokb�l, az alapok hozama pedig �sszess�g�ben 700 milli� forinttal cs�kkentette a vagyont.

A r�szv�nyalapok sz�ma eggyel, vagyonuk 7,4 sz�zal�kkal n�tt, a h�nap v�g�n a 35 alap vagyona meghaladta a 274 milli�rd forintot. Az �j befektet�sek augusztusban 17 milli�rd forinttal, a hozamok 1,6 milli�rddal n�velt�k a vagyont. Az �j befektet�seknek k�sz�nhet�en a leggyorsabban az �zsiai �s eur�pai r�szv�nyt�ls�lyos alapok n�ttek.

Augusztusban 7 �j vegyes alap indult, �gy sz�muk 22-re, vagyonuk pedig 45 sz�zal�kos n�veked�ssel k�zel 150 milli�rd forintra b�v�lt. Eset�kben az �j befektet�sek 46 milli�rd forinttal, a hozamok 750 milli� forinttal n�velt�k a vagyont.

A Bamosz cs�t�rt�ki �jabb k�zlem�ny�ben arra h�vja fel a figyelmet, hogy a szeptember 1-jei �s 4-i nett� eszk�z�rt�k v�ltoz�sban megjelen�, befektet�si jegy forgalmaz�sb�l ered� vagyonv�ltoz�s �sszess�g�ben m�g k�zel 110 milli�rd forintot jelentett, ami t�lnyom�r�szt az augusztus 30-i �s 31-i forgalmaz�snak k�sz�nhet�.

Indokl�sk�nt ismertetik, hogy az alapok egy jelent�s r�sz�n�l a befektet�si jegy forgalom elsz�mol�sa miatt a befizetett friss t�ke egy-k�t nappal elcs�szva jelenhet meg az alapok hivatalos nett� eszk�z�rt�k�ben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK