Cs�nyi: M�g nem elad� az OTP

2006.09.11. 8:00

Jelenleg nem tartja hitelint�zet�t potenci�lis felv�s�rl�si c�lpontnak Cs�nyi S�ndor, az OTP Bank els� embere. Ugyanakkor nem z�rja ki azt sem, hogy komoly �rdekl�d� akadhat ak�r a tengerent�lr�l is.

Az OTP eln�k-vez�rigazgat�ja minderr�l a londoni Euromoney c�m� lapnak adott interj�j�ban besz�lt. Cs�nyi ebben �gy fogalmazott: "Ez id� szerint nem vagyunk elad�k, tudunk �rt�ket teremteni a r�szv�nyeseinknek." Hozz�tette: az ellens�ges felv�s�rl�sok a bankszektorban ritk�k, �s t�bbnyire sikertelen�l v�gz�dnek - �rja a Vil�ggazdas�g.

Ugyanakkor el��llhat olyan helyzet is, amikor a bank �rt�kes�t�se t�nhet jobb megold�snak. Ha �gy gondoln�nk, hogy kevesebb �rt�ket �ll�tunk el� �s stagn�lunk, �jabb n�veked�si lehet�s�geket kellene tal�lnunk - mutatott r�, majd hozz�tette: "Nem z�rok ki semmilyen lehet�s�get."

A Euromoney cikk�ben utal r�: t�bbsz�r felmer�lt m�r egy nagy eur�pai szerepl� neve, amely egy Erste, KBC vagy OTP m�ret� szerepl� felv�s�rl�s�val egy csap�sra biztos�tan� komoly jelenl�t�t a r�gi�ban. Cs�nyi erre �gy reag�lt: biztos benne, hogy ez megt�rt�nik, �m nemcsak eur�pai, hanem tengerent�li bankok is tehetnek ilyen l�p�st.

A Euromoney cikk�nek meg�llap�t�sa szerint �gy t�nik, hogy az OTP a t�mad�st tekinti a legjobb v�dekez�snek annak �rdek�ben, hogy f�ggetlen maradjon. Cs�nyi S�ndor ennek kapcs�n k�z�lte: rem�nyei szerint 2010-re a csoportszint� profit 35 sz�zal�k�t m�r a k�lf�ldi le�nybankok adj�k, de az is elk�pzelhet�, hogy ez az ar�ny el�ri a 40 sz�zal�kot.

Az OTP legnagyobb r�gi�s riv�lisair�l - amelyek k�z� a lap a Raiffeisen Internationalt �s az UniCreditet sorolja - Cs�nyi �gy v�li, hogy bankj�nak egyik�k fejl�d�si modellj�t sem kell k�vetnie. Ha egy pillant�st vet�nk az OTP sz�maira, l�tszik, hogy sokkal jobbak a versenyt�rsak�in�l, teh�t a bank sikeresen j�rja a maga �tj�t - �rvel az eln�k-vez�rigazgat�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK