S&P: Negat�v kil�t�s a Magyar Telekomnak

2006.09.11. 15:19

Stabilr�l lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�vra rontotta h�tf�n a Deutsche Telekom �s magyarorsz�gi strat�giai �rdekelts�ge, a Magyar Telekom c�gad�si besorol�s�nak kil�t�s�t a Standard & Poor's, a n�met c�g v�rtn�l nagyobb amerikai mobiltelefon-piaci beruh�z�saira, valamint a visszavett idei �s 2007-es el�rejelz�sekre hivatkozva.

A S&P, amely hagyom�nyosa egy�tt mozgatja a k�t c�g ad�soszt�lyzatait �s azok kil�t�sait, meger�s�tette a DT �s az MT egyar�nt els�rend� "A m�nusz" hossz� t�v� kock�zati besorol�s�t, de megjegyezte, hogy ez a k�vetkez� 12-18 h�napban egy fokkal romolhat, ha a n�met anyac�g nem tudja ellens�lyozni a befektet�sek p�nz�gyi hat�s�t.

A m�lt h�nap v�g�n lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� fel�lvizsg�lat al� vette a Magyar Telekom n�la k�zepes befektet�i "Baa1" deviza- �s forintad�si oszt�lyzat�t a Moody's Investors Service is, azzal az indokkal, hogy a magyar telefonszolg�ltat� j� ideje k�slekedik 2005-�s audit�lt p�nz�gyi besz�mol�j�nak nyilv�noss�gra hozatal�val.

KAPCSOLÓDÓ CIKK