Lassan gy�r�zik be a kamatemelked�s

2006.09.14. 17:39

Egyel�re nem reag�lnak a jelent�sebb magyarorsz�gi kereskedelmi bankok arra a h�rre, hogy a sv�jci jegybank cs�t�rt�k�n - a v�rakoz�soknak megfelel�en - 0,25 sz�zal�kpontos kamatemel�sr�l hat�rozott.

Az OTP Bank v�llalati �zlet�g�ban a bet�tek �s a saj�t forr�s� hitelek d�nt� r�sze a p�nzpiaci kamatokhoz, illetve referenciahozamokhoz k�t�tt, k�vetkez�sk�ppen automatikusan �t�raz�dik, a lakoss�gi �zlet�gban pedig a bet�ti �s a hitel oldalon a versenyk�rnyezet, a p�nzpiaci folyamatok, valamint a v�rhat� trendek alapos piaci elemz�se el�zi meg - k�z�lte az OTP Bank az MTI-vel

"A K&H Bank egyel�re nem l�p a kamatemel�s h�r�re, a bank most csup�n figyeli a p�nzpiaci fejlem�nyeket, �s csak a folyamatok elemz�se ut�n n�zi meg, kell-e valamit reag�lni" - mondta az MTI k�rd�s�re Orosz Andr�s �gyvezet� igazgat�.

Az Erste Bank sajt�oszt�ly�n is hasonl� �ll�spontr�l t�j�koztatt�k az MTI-t. Az Erste magyarorsz�gi bakcsoportja tagjain�l, �gy a bankn�l �s a l�zingc�gn�l sem v�ltoztatnak egyel�re a felt�teleken, �gy a t�rleszt� r�szleteken, azaz az Erste Bank nem reag�lja le a sv�jci jegybank l�p�s�t.

A Budapest Bank csoportj�n�l sem lesz most hat�sa a sv�jci jegybank d�nt�s�nek. A p�nzint�zetn�l legkor�bban a j�v� �v janu�rj�ban n�zik meg a p�nzpiaci folyamatok alakul�s�t, �s ha sz�ks�ges lesz, akkor vizsg�lj�k meg, kell-e m�dos�tani a deviz�ban, �gy a sv�jci frankban felvett lakoss�gi hitelek felt�telein.

Magyarorsz�gon az elm�lt id�szakban er�s�d�tt f�l az a tendencia, hogy a lak�shitelek jelent�s r�sz�t deviz�ban veszi f�l a lakoss�g, a devizak�lcs�n�k d�nt� r�sz�t pedig nem eur�ban, hanem a kedvez� kamatoz�s miatt sv�jci frankban ig�nylik �s veszik fel a lakoss�gi �gyfelek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK