T�zsd�re viszik az INA 15-17 sz�zal�k�t

2006.09.14. 17:06

Tov�bb privatiz�lj�k a horv�t INA olajt�rsas�got: 15-17 sz�zal�k�t nyilv�nos kibocs�t�s ut�n bevezetik a z�gr�bi �s a londoni �rt�kt�zsd�re, k�z�lte a horv�t korm�ny cs�t�rt�k�n.

Az els�dleges kibocs�t�s sz�m�ra a meg�llap�tott �r r�szv�nyenk�nt 900 kuna (154 doll�r, 33 114 forint), �gy az eladand� 1,5-1,7 milli� r�szv�ny 1,35-1,53 milli�rd kun�t hozhat a horv�t k�lts�gvet�snek.

A kibocs�t�st novemberre tervezik. A horv�t �llampolg�rok, 38 ezer kun�nyi megrendel�sig, el�nyben lesznek a k�lf�ldi v�s�rl�kkal szemben, �s �rkedvezm�nyt is kapnak. V�geredm�nyben a horv�t �llampolg�rok �ltal meghagyott marad�kot kapj�k majd hazai v�llalatok �s k�lf�ldi befektet�k.

A legnagyobb horv�t �llami t�bbs�g� v�llalatban, az INA-ban a Molnak 25 sz�zal�ka plusz egy r�szv�nye van, amelyet 2003-ban v�s�rolt 505 milli� doll�r�rt.

Tov�bbi 7 sz�zal�kot m�r sz�tosztottak az 1991-95-�s balk�ni h�bor� veter�njainak. Szint�n 7 sz�zal�kot adnak a v�llalat volt �s jelenlegi alkalmazottainak a novemberre tervezett t�zsdei kibocs�t�s ut�n hat h�napon bel�l.

A horv�t Poslovni Dnevnik c�m� gazdas�gi lap cs�t�rt�k�n besz�molt arr�l az �rtes�l�s�r�l, hogy a Mol m�g a nyilv�nos kibocs�t�s el�tt szeretn� n�velni r�szesed�s�t az INA-ban, err�l t�rgyal a horv�t korm�nnyal. A Mol a kor�bbin�l t�bb beruh�z�st �g�r az INA elavult finom�t�inak fejleszt�s�be, ha n�velhetn� a r�szesed�s�t, �rta a lap.

A Molt t�j�koztattuk terveinkr�l, �s sz�m�tunk teljes egy�ttm�k�d�s�re a nyilv�nos kibocs�t�st folyamat�ban - id�zte Damir Polancec horv�t minisztereln�k-helyettest cs�t�rt�k�n a horv�t h�r�gyn�ks�g. A Moln�l viszont az MTI megtkeres�s�re nem k�v�nt�k komment�lni a kibocs�t�s felt�teleit, illetve azt, hogy ez mik�nt �rinti tov�bbi r�szesed�sszerz�si terveiket az INA-ban.

Az INA-n�l tavaly m�rciusban egymilli�rd doll�ros programot jelentettek be a c�g k�t finom�t�j�nak fel�j�t�s�ra Sisakban �s Rijek�ban, hogy 2011-ben m�r eur�pai szabv�nynak megfelel� �zemanyagot gy�rthassanak. A munka a m�lt h�ten kezd�d�tt Sisakban, �s az INA-n�l szeretn�k m�r 2010-re befejezni a beruh�z�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKK