Emelt bet�ti kamatok az Erste Bankn�l

2006.10.02. 18:31

A kor�bbin�l magasabb kamatot fizet szeptember 28. �ta az Erste Bank s�vos kamatoz�s�, futamid�n bel�l vesztes�g n�lk�l felt�rhet� lek�t�tt bet�tje. Az Erste Futam Bet�t EBKM-je egy�ves futamid� eset�n, az elhelyezett �sszeg nagys�g�t�l f�ggetlen�l 7,60 sz�zal�k

Az Erste Futam Bet�t egy olyan megtakar�t�si forma, amelyhez az �gyf�l sz�ks�g eset�n b�rmikor hozz�f�rhet, ez�rt a bank els�sorban azok sz�m�ra aj�nlja, akik az elhelyez�skor m�g nem tudj�k, mikor lesz sz�ks�g�k a lek�t�tt �sszegre, de a l�tra sz�l� kamatn�l magasabb kamatot szeretn�nek el�rni.

A bet�t�s�vos kamatoz�s�, amelyn�l a lek�t�si id� s�vokra oszlik, �s az egyes s�vokban a kamat m�s �s m�s m�rt�k�. Az �gyfelek k�t futamid� k�z�l v�laszthatnak: 6 �s 12 h�napos konstrukci� lehets�ges att�l f�gg�en, hogy maximum mennyi ideig szeretn�k megtakar�t�sukat ebben a form�ban kamatoztatni.

A 6 h�napos konstrukci� eset�n a garant�lt kamat a futamid� utols� h�napj�ban 12 sz�zal�k (a teljes futamid�re sz�m�tott EBKM: 7,40 sz�zal�k), m�g a12 h�napos konstrukci� eset�n a garant�lt kamat a futamid� utols� k�t h�napj�ban el�ri a 14 sz�zal�kot (a teljes futamid�re sz�m�tott EBKM: 7,60 sz�zal�k). Az el�rhet� kamat az elhelyezett �sszeg nagys�g�t�l f�ggetlen.

A s�vos kamatoz�snak k�sz�nhet�en az Erste Futam Bet�t egy rendk�v�l rugalmas lek�t�s, a 6 h�napos futamidej� konstrukci� eset�n p�ld�ul, amennyiben az �gyf�lnek az 5. h�nap v�g�n m�gis sz�ks�ge van a lek�t�tt p�nz�re, p�ld�ul 500 ezer forintra, 5,37 sz�zal�k, azaz 13 250 forint kamatot kap, m�g egy klasszikus lek�t�tt bet�t eset�n elesik ett�l a kamatt�l, mivel a futamid� lej�rta el�tt felt�rte bet�tj�t.

Ha az �gyf�l ugyanekkora �sszeget 12 h�napos konstrukci�ban k�t le, de a 10. h�nap v�g�n sz�ks�ge lesz a p�nzre, 5,24 sz�zal�k, azaz 25 833 forint kamatot kap, m�g a klasszikus lek�t�tt bet�t eset�n nem kap kamatot az id� el�tti felt�r�s miatt.

Augusztus folyam�n, a kamatad� kamp�nynak k�sz�nhet�en nagys�grendileg megdupl�z�dott az �gyfelek �ltal 6 �s 12 h�napos lej�rat� Futam Bet�tben tartott �sszeg, a teljes Futam portfoli� 57 sz�zal�ka volt 12 h�napos lek�t�sben szeptember 1-j�n. Az Erste Futam Bet�tben tartott �tlagos bet�t�sszeg 1 milli� forint.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK