Kivonult a piacr�l a K&H Bank br�kerc�ge

2006.10.02. 19:13

H�tf�n megsz�ntette befektet�si tev�kenys�g�t, �s felmondta �gyfeleivel k�t�tt szerz�d�seit a K&H Bank br�kerc�ge, a K&H Equities. Ezzel p�rhuzamosan megkezdte m�k�d�s�t a bank f� tulajdonosa, a belga KBC Csoport �rt�kpap�rc�ge, a KBC Securities.

A K&H Equities �gyfelei �tszerz�dhetnek a KBC Securities magyarorsz�gi fi�kj�hoz.A br�kerc�g magyarorsz�gi fi�kj�t Horv�th Zsolt, a Budapesti �rt�kt�zsde kor�bbi vez�rigazgat�ja ir�ny�tja.

A bank k�zlem�ny�ben hangs�lyozza: a K&H Equities mindaddig m�k�dik, am�g a 2003 nyar�n napvil�got l�tott szab�lytalans�gokkal, rendelleness�gekkel kapcsolatos jogos �gyf�lk�vetel�seket teljes k�r�en ki nem el�g�ti.

A K&H Equities minden jogos �gyf�lk�vetel�s�rt helyt�ll, amelyhez tulajdonosa a K&H Bank, �s annak nemzetk�zi tulajdonosa, a KBC Csoport minden k�r�lm�nyek k�z�tt biztos�tja a felt�teleket.

A k�zlem�ny szerint a KBC Csoport k�zpontos�tja a k�z�p-eur�pai �rt�kpap�r piaci tev�kenys�g�t, �gy, hogy megl�v� c�geit a KBC Securities, a KBC belgiumi br�kerc�ge al� csoportos�tja �t.

Az ennek eredm�nyek�nt a h�tf�t�l m�k�d� KBC Securities Magyarorsz�g c�lja, hogy meghat�roz� szerepl�je legyen a hazai �rt�kpap�r-piacnak, valamint jelent�s teret k�v�n nyerni a strat�giai szolg�ltat�sok szektor�ban is: a v�llalati felv�s�rl�sok, �sszeolvad�sok �s egyes�l�sek ter�let�n ny�jtott p�nz�gyi tan�csad�ssal.

A mintegy 30 milli�rd eur� t�zsdei �rt�k� KBC Csoport (KBC Group NV) r�szv�nyeit jegyzik az Euronext p�n-eur�pai t�zsd�j�n Br�sszelben �s Luxemburgban. A csoport 50 000 alkalmazottj�val �s 12 milli� �gyfel�vel Eur�pa egyik vezet� p�nz�gyi csoportja.

A K&H Bank szeptember 8-i sajt�t�j�koztat�j�n Gomb�s Attila megb�zott p�nz�gyi vezet� k�z�lte: a K&H Equities-re az idei m�sodik negyed�vben m�r nem kellett �jabb c�ltartal�kot f�lretennie a banknak. Marko Voljc, a bank vez�rigazgat�ja az els� negyed�vr�l tartott kor�bbi sajt�t�j�koztat�n elmondta: 2006 els� negyed�v�ben az Equities-re 1,2 milli�rd forint c�ltartal�kot tett f�lre a bank.

Mint ismert, az Equitiesn�l a kor�bbi �vekben jelent�s vissza�l�sek t�rt�ntek. A F�v�rosi B�r�s�gon id�n m�jus 3-�n kezd�d�tt meg az Equities volt �zlet�g-vezet�j�nek, Kulcs�r Attil�nak �s 21 v�dlott-t�rs�nak - k�zt�k a K and H Bank volt vez�rigazgat�j�nak, Rejt� E. Tibornak - a b�ntet�pere. A v�diratban sikkaszt�s, p�nzmos�s, veszteget�s, orgazdas�g �s b�np�rtol�s is szerepel. A sikkaszt�s elk�vet�si �rt�ke k�r�lbel�l 23 milli�rd forint, a cselekm�nnyel okozott k�r mintegy 8,3 milli�rd, amib�l 6,3 milli�rd forint van z�r alatt.

A K&H Equities (Hungary) Zrt. ez �v m�jus 11-�n k�z�lt gazd�lkod�si adatai szerint a 2004. �vi 3,846 milli�rd forint vesztes�g ut�n m�g 2005-re is 4,489 milli�rd forint m�rleg szerinti vesztes�get k�nyvelt el a br�kerc�g. A tavalyi vesztes�g is a vissza�l�sekhez kapcsol�dik. Az Equities tev�kenys�ge am�gy eredm�nyes volt: 2005-ben 188 sz�zal�kkal, 1386 milli�rd forintra n�velte forgalm�t �s 14,4 sz�zal�kos piaci r�szesed�s�vel visszaszerezte m�sodik hely�t az �rt�kpap�r-keresked�k k�z�tt. A c�g m�rlegf��sszege 2005 v�g�n 19,478 milli�rd forintot tett ki, 33,5 sz�zal�kkal b�v�lt 2004-hez k�pest.

A K&H Equities saj�t t�k�je a 2004. �v v�gi 1,007 milli�rdr�l 2005 v�g�re 2,777 milli�rd forintra, ezen bel�l jegyzett t�k�je 200,4 milli�r�l 200,95 milli� forintra emelkedett. A kiz�r�lagos tulajdonos K&H Bank ugyanis, a jogszab�lyok �ltal el��rt t�keell�totts�g biztos�t�s�ra h�rom l�p�sben, n�v�rt�ken �sszesen 550 ezer forint, kibocs�t�si �rt�ken pedig �sszesen 6,26 milli�rd forint �sszeg� t�keemel�st hajtott v�gre.

A K&H Banknak a 2003. �vi 8,6 milli�rd, majd 2004. �vi 3,7 milli�rd forint ut�n 2005-ben tov�bbi 4,7 milli�rd forintot kellett tartal�kolnia az Equities-�gy kapcs�n. A hitelint�zet 2003 �ta 17,3 milli�rd forint c�ltartal�kot k�pzett az Equities-�gy miatt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK