November 15-�n MTelekom-k�zgy�l�s lesz

2006.10.02. 17:01

A Magyar Telekom fel�gyel�bizotts�ga november 15-re �sszeh�vta a t�rsas�g k�zgy�l�s�t, amelyen d�ntenek a 2005. �vi p�nz�gyi besz�mol� elfogad�s�r�l, valamint az osztal�k kifizet�s�r�l. K�zgy�l�s �sszeh�v�s�r�l a fel�gyel�bizotts�g h�tf�i �l�se d�nt�tt.

A fel�gyel�bizotts�g d�nt�s�r�l a t�rsas�g Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n t�j�koztatta a befektet�ket. A c�g k�zlem�nye szerint a k�zgy�l�sr�l a t�rsas�g a szok�sos m�don k�zgy�l�si megh�v�t is k�zz� tesz majd.

A Magyar Telekom m�g �prilis v�g�n k�z�lte, hogy nem h�vja �ssze �vi rendes k�zgy�l�st, mivel nem z�r�dott le a vizsg�lat az egyik le�nyv�llalata �ltal 700 milli� forint �rt�kben k�t�tt k�t, tan�csad�si szolg�ltat�sokra vonatkoz� szerz�d�s �gy�ben.

A t�rsas�g k�s�bb k�z�lte, hogy igazgat�s�ga okt�ber 9-re rendk�v�li k�zgy�l�st h�v �ssze, amit v�rhat�an ebben az id�pontban meg is tartanak. Ez az esem�ny azonban a fel�gyel�bizotts�g mostani d�nt�se miatt nagy val�sz�n�s�ggel form�lis lesz.

A rendk�v�li k�zgy�l�s eredeti napirendj�n a le�nyv�llalati vizsg�lattal �sszef�gg� t�j�koztat�s mellett szerepel az alapszab�ly m�dos�t�sa, az igazgat�s�gi, a fel�gyel�bizotts�gi �s ellen�rz�bizotts�gi tagok v�laszt�sa.

A Magyar Telekom 2006. febru�r 13-�n k�zz�tett, nem audit�lt 2005. �vre vonatkoz� p�nz�gyi besz�mol�ja alapj�n az igazgat�s�g a tavalyi �vihez hasonl� m�rt�k�, 70 forint k�r�li osztal�k kifizet�s�t tartja indokoltnak, minden 100 forint n�v�rt�k� t�rzsr�szv�ny ut�n. Az akkori k�zl�s szerint az igazgat�s�g az osztal�k pontos �sszeg�re vonatkoz� javaslat�t majd a vizsg�lat, illetve az azt k�vet� audit lez�r�sa ut�n fogja megtenni.

Az el�zm�nyek k�z� tartozik az is, hogy a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) kor�bban 6 milli� forint b�rs�got szabott ki a Magyar Telekomra, �s figyelmeztette a t�rsas�got a rendszeres t�j�koztat�si k�telezetts�g�re vonatkoz� jogszab�lyok betart�s�ra.

(Az [origo] kiad�ja a T-Online Magyarorsz�g, amely a Magyar Telekom-csoport tagja.)

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKK