Szeptemberben n�tt a r�szv�nyforgalom

2006.10.02. 16:03

A Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) r�szv�nypiac�n szeptemberben k�tszeres �rfolyam�rt�ken sz�molva 982,8 milli�rd forintnyi �zlet sz�letett, ami 19 sz�zal�kkal magasabb az augusztusi forgalomn�l - der�l ki a B�T h�tf�n k�z�lt �sszes�t�s�b�l, amely a br�kerc�gek jelent�sei alapj�n k�sz�lt.

A BUX-index szeptemberben egy h�nap alatt 376 ponttal, 1,7 sz�zal�kkal cs�kkent, a h�nap utols� napj�n 21 755 ponton �llt. A tavaly �v v�gi �rt�k�n�l 970 ponttal, 4,7 sz�zal�kkal volt magasabb.

A r�szv�nyad�sv�tel n�veked�se mellett a hitelszekci� forgalma, a befektet�si jegyek forgalma is jelent�sen visszaesett, �gy a t�zsde azonnali �sszforgalma kism�rt�kben, 1 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt, 1025 milli�rd forintot tett ki szeptemberben.

Az els� h�romnegyed�vben a r�szv�nyforgalom 9794 milli�rd forintot, az �sszforgalom 10 429 milli�rd forintot �rt el. A tavalyi �v els� kilenc h�napj�val �sszehasonl�tva a r�szv�nyek ad�sv�tele 45 sz�zal�kkal, az �sszforgalom 43 sz�zal�kkal b�v�lt.

Az �llamk�tv�nyekre �s kincst�rjegyekre szeptemberben 18,1 milli�rd forint �rt�kben sz�lettek �zletek, ez 36 sz�zal�kkal alacsonyabb az augusztusi forgalomn�l.

A v�llalati k�tv�nyek �s jelz�loglevelek forgalma 23,1 milli�rd forintot �rt el szeptemberben, szemben az el�z� havi 179,7 milli�rd forinttal.

A befektet�si �s k�rp�tl�si jegyek egy�ttes forgalma augusztusban kiugr�an magas volt, 3,3 milli�rd forintot tett ki, szeptemberben 924 milli� forintra cs�kkent.

A br�kerc�gek k�z�l szeptemberben az Erste Bank Befektet�si Zrt. �s a K & H Equities forgalma volt a legmagasabb: az Erste 149,75 milli�rd, a K�& H 149,71 milli�rd forint �rt�kben kereskedett a r�szv�nypiacon. A sorban a harmadik a Concorde �rt�kpap�r Rt. 127,9 milli�rd forintos forgalommal. Az el�z� h�napban a K�& H, az Erste �s a HVB �llt a forgalmi lista els� h�rom hely�n.

A derivat�v piacon a r�szv�nyek hat�rid�s forgalma jelent�sen, m�g a hat�rid�s BUX forgalma kisebb m�rt�kben cs�kkent szeptemberben. A r�szv�nyek hat�rid�s lej�rataira 240,9 milli�rd forint k�tszeres �rt�kben sz�lettek �zletek, szemben az augusztusi 528,9 milli�rd forintos forgalommal. A hat�rid�s BUX forgalma 5 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt, 260,1 milli�rd forintot tett ki. A hat�rid�s gabonapiac forgalma 41 sz�zal�kkal 4,45 milli�rd forintra cs�kkent.