Itt vannak a k�tsz�mjegy� bet�ti kamatok

2006.10.06. 7:08

A kamatad� bevezet�se �s a jegybanki alapkamat jelent�s emelked�se nyom�n ism�t megjelentek a k�t sz�mjegy� bet�ti kamatok. A sz�mos bet�takci�val el�rhet� magas kamat azonban gyakran csak kem�ny felt�telek teljes�t�s�vel �rhet� el.

A kamatad� bevezet�se el�tt sokan �trendezt�k, t�bbnyire hosszabb t�vra lek�t�tt�k megtakar�t�saikat. A bankoknak azonban tov�bbra is sz�ks�g�k van friss, r�vid lej�rat� forr�sokra is. �gy nem csoda, hogy els�sorban az egy �s k�t h�napos futamidej� bet�tekre hirdetnek bet�takci�kat a p�nzint�zetek.

A forr�ssz�ke mellett a kamatad� bevezet�se is nehez�ti a bankok bet�tgy�jt�s�t Ez�rt olyan nagy m�rt�kben kellett emelni�k a bet�tek ut�n fizetend� �sszeget, hogy ism�t megjelentek a k�tsz�mjegy� bet�ti kamatok. M�g augusztus v�g�n legfeljebb 6,4 sz�zal�k, addig okt�ber v�g�n m�r 10,0 sz�zal�k kamatot is adnak az egy h�napra lek�t�tt bet�tekre. Ez m�g a kamatad� levon�sa ut�n is magasabb hozam, mint ami az elvon�s bevezet�se el�tt volt el�rhet�.

Kev�sb� sz�p a helyzet a hosszabb futamid�k eset�n. K�th�napos futamid�n�l 6,5-r�l 7,5 sz�zal�kra, hath�naposn�l pedig 7,01-r�l 7,5 sz�zal�kra n�tt a legmagasabb kifizetett bet�ti kamat. �gy a kamatad� levon�sa ut�n m�r kevesebb hozam marad, mint az elvon�s bevezet�se el�tt. A h�rom h�napra �s egy �vre sz�l� lek�t�s eset�n pedig 7,5, illetve 8,0 sz�zal�k maradt az el�rhet� legnagyobb brutt� kamat, ami nett� szinten cs�kken�st jelent. A jegybanki alapkamat �s kamatszint tov�bbi n�veked�se eset�n azonban k�nnyen elk�pzelhet�, hogy azok is rosszabbul j�rnak majd, akik a kamatad� bevezet�se el�tt hosszabb id�re k�t�tt�k le p�nz�ket.

T�z sz�zal�kos, vagy a f�l�tti kamat nem csak egy h�napra �rhet� el a nagyobb kereskedelmi bankok k�n�lat�ban. A Budapest Bank Dupla Pr�mium Bet�tje k�t h�napra, a CIB Bank Aranybet�tje pedig 3 h�napra is ugyanennyit k�n�l. �m mindkett� bet�t mell� ugyanakkorra �sszeg� befektet�si jegyet is kell v�s�rolni. A HVB Bank 2 h�napos futamidej� 8 sz�zal�kos kamatoz�s� bet�tj�hez pedig d�jmentes elektronikus bankk�rty�t kell kiv�ltani, �s azzal a lek�t�s ideje alatt legal�bb h�romszor, �sszesen 30 ezer forint �rt�kben v�s�rolni.

Az ut�bbi napokban a p�nzint�zetek sz�mos olyan bet�takci�t ind�tottak, melyekben k�n�lt bet�teknek csak �j megtakar�t�s elhelyez�se a felt�tel, amivel nyilv�n a konkurensekt�l k�v�nj�k �tcs�b�tani az �gyfeleket azok p�nz�vel egy�tt. �gy tov�bbra is �rdemes a szemf�les takar�koskod�knak a legmagasabb kamatot keresve k�rbeutaztatniuk p�nz�ket az akci�kat k�n�l� bankok k�z�tt.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK