M�g nincs id�pont az MTelekom-osztal�kra

2006.10.09. 11:09

K�zel 2 milli�rd forint �rt�k� szerz�d�seket vizsg�lnak a Magyar Telekom csoportn�l - der�lt ki a c�g h�tf�i k�zgy�l�s�n. �gy a vizsg�lat t�bb mint 3 milli�rd forintos k�lts�g�vel m�r 5 milli�rd forint felett van az az �sszeg amibe ez az �gy ker�lhet. Az osztal�k id�pontja ma m�g k�rd�ses.

A Magyar Telekom csoportn�l foly� vizsg�lattal kapcsolatban a vez�rigazgat�-helyettes elmondta: szeptember v�g�ig �sszesen 3,1 milli�rd volt a vizsg�lat k�lts�ge (f�l�vkor 1,8 milli�rd forintn�l tartottak), ennek ellen�re��a c�gcsoport eredm�nyei megfelelnek a v�rakoz�soknak. A vizsg�lat az egyik le�nyv�llalat �ltal k�t�tt k�t, tan�csad�si szolg�ltat�sokra vonatkoz� szerz�d�s �gy�ben folyik.

A vizsg�lat hat�s�t� a napi m�k�d�sre siker�lt a minim�lisra szor�tani - mondta a vez�rigazagt�-helyettes hozz�t�ve: a harmadik negyed�vbe is j� eredm�nyeket �rtek el. Csoportszinen a c�g 2007-re is 3 sz�zal�k felett �rbev�tel n�veked�st, �s forint alapon emelked� k�szp�nztermel� k�pess�ggel�(EBITDA) sz�mol.

Straub Elek az igazgat�s�g eln�ke a vizsg�lattal kapcsolatban azt mondta:�a k�zgy�l�sen� a vizsg�lat k�zbens� jogi dokumentumaib�l adnak t�j�koztat�st, amit Nagy B�lint, az MTelekom kommunik�ci�s vezet�je�egy jog�szok �ltal el�re meg�rt�nyilatkozatb�l�olvasott fel, mert a c�get komoly jogi szab�lyok k�tik.

A nyilatkozatb�l az der�lt ki, hogy a kor�bban 700 milli� forintra becs�lt szerz�d�sek mellett k�t �jabb is el�ker�lt, �gy az �ssz�rt�ke k�zel 2,0 milli�rd forintot tesz ki. A r�szv�nyesek sz�m�ra legfontosabb k�rd�snek tekinthet� osztal�kr�l a t�rsas�g tov�bbra sem tud �rdemi inform�ci�t ny�jtani. Straub Elek egy ezzel kapcsolatos r�szv�nyesi k�rd�sre ugyanis azt v�laszolta, hogy az �gy �sszetetts�ge miatt m�g mindig zajlik a vizsg�lat. Az osztal�k id�pontj�r�l Straub Elek annyit mondott, az annak f�ggv�nye, hogyan halad a vizsg�lat.

A k�zgy�l�st �j igazgat�s�gi tagok megv�laszt�sa n�lk�l felf�ggesztett�k, ezt egy �j k�zgy�l�sen teszik meg november 6-�n.

(Az [origo] kiad�ja a T-Online Magyarorsz�g, amely a Magyar Telekom-csoport tagja.)

KAPCSOLÓDÓ CIKK