Kismértékben csökken a földhivatali kérelmek száma

2006.10.20. 11:34

A főváros, valamint Baranya, Csongrád és Pest megye kivételével az év végéig aligha teljesül az országosan 20,9 milliárd forintra tervezett igazgatási szolgáltatási díjbevétel.

Mostanáig a megyei földhivatalok többsége időarányosan kevesebb igazgatási szolgáltatási díjat szedett be az előirányzott értékhez képest - tudta meg az [origo] a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályának főtanácsosától, Gál Csabától.

Egyes megyék, így például a Tolna Megyei Földhivatal az éves működési bevételi előirányzatának időarányos részét augusztus végére csak mintegy 60 százalékra tudta teljesíteni, de jelentős a lemaradás a Zala, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyei földhivatalok bevételeiben is.

A kisebb bevétel az ingatlanforgalommal kapcsolatos díjköteles beadványok számának visszaesésével és a beadványok csaknem felét kitevő személyi, illetve tárgyi igazgatási szolgáltatási díjmentességgel hozható összefüggésbe.

Szeptember végéig 1 574 860 darab széljegyzendő ingatlan-nyilvántartási kérelmet nyújtottak be a körzeti földhivatalokhoz. Közülük mintegy 567 ezer darab ügyirat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő jelzálogok bejegyzését, módosítását, illetve törlését érintette, míg a tulajdonjoggal kapcsolatos kérelmek száma 518 ezer volt.

A haszonélvezeti joggal, használat jogával, szolgalmi és vételi joggal kapcsolatban benyújtott kérelmek száma 99 ezer ingatlanhoz kötődött. Az egyéb tárgyú beadványok száma pedig 623 ezer darab volt. Ezen túl csaknem 109 ezer termőföldtulajdon-szerzési kérelmet is befogadtak a földhivatalok, továbbá 2800 tanya tulajdonjogára vonatkozó kérelem is érkezett.

A termőföldtulajdon-szerzési ügyek közül több mint 51 ezer volt a csere, ajándékozás, öröklés, illetve egyéb jogcímen történő ingatlanszerzés, míg 20 ezren tulajdonostárstól szerezték meg a termőföld tulajdonjogát.

A termőföldnek nem minősülő ingatlanok körében 231 ezer darab volt azon kérelmek száma, amelyek lakásként, illetve lakóházként szerepelnek a nyilvántartásban, míg 6 ezer volt az üdülő és üdülőtelek, illetve 50 ezer az egyéb ingatlan.

A minisztérium főosztálya havonta összegzi a megyei (és fővárosi) földhivatalok igazgatási szolgáltatási bevételeit. A kérelmezőknek korábban okmánybélyegben, illetve az illetékhivatalok által kiadott fizetési meghagyások alapján utólag kellett az eljárás illetékét leróniuk. Az ebből származó bevétel a központi költségvetést illette.

Az államháztartási reform részeként ez év elejétől az ingatlan-nyilvántartási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj az adott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (vagy fővárosi) földhivatal saját bevétele. Idén a központi költségvetés a földügyi szakigazgatás működési költségeihez 1,25 milliárd forinttal járult hozzá.

A földhivatalok ügyfelei jelenleg háromféle díjcsoport alapján fizetnek az általuk kezdeményezett ingatlan-nyilvántartási eljárásokért. A legtöbb bevétel az 5 ezer forintos díjtételű eljárásokból származik, ugyanakkor megmaradt a területileg illetékes hivatalokban a tulajdoni lapba történő személyes betekintés (tartalmának kijegyzetelése) ingyenessége.

Magyarországon korszerű számítógépes hálózat alkalmazásával vezetett ingatlan-nyilvántartási rendszer működik. Napjainkig mintegy 1700 felhasználó (ügyvéd, közjegyző, bírósági végrehajtó, ingatlanközvetítő, önkormányzat stb.) csatlakozott a TakarNet hálózathoz, amely a regisztrált felhasználók részére lehetővé teszi a földhivatali adatok online módon történő lekérdezését is.

btj

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK