Jönnek az uniós jelzáloghitelek

2006.10.31. 7:21

Külföldön fekvő ingatlan fedezete mellett is nyújthatnak a jövőben kölcsönt a jelzálog-hitelintézetek, ha elfogadja a parlament az erről szóló törvénymódosítást. A tervezet bővíti a jelzálog-hitelintézetek finanszírozási lehetőségeit, illetve erősíti a jelzáloglevél tulajdonosok helyzetét egy esetleges felszámolás kapcsán.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a jelzálog-hitelintézetek kizárólag Magyarország területén lévő ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújthatnak pénzkölcsönt. Januártól azonban jelentősen változhat a helyzet. A parlament előtt lévő módosítás elfogadásával bővülnek a hitelintézetek és így a hitelfelvevők lehetőségei is. Az úgynevezett EGT jelzáloghitel nyújtására és vásárlására akkor kerülhet sor, ha az Európai Gazdasági Térség államaiban (az uniós tagállamokban, illetve Norvégiában, Izlandon és Lichtensteinben) található ingatlanra alapított jelzálogjog a magyar szabályok szerinti jelzálogjoggal azonos biztonságot nyújt. A biztonság tekintetében két feltétel megvalósulását követeli meg a törvény, egyrészt a jelzálogjog közhiteles nyilvántartásban történő bejegyzését, másrészt pedig a jelzálog hitelintézet kielégítési elsőbbségét bírósági végrehajtás, felszámolás vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás esetére.

 

A hitelintézetnek ezen felül írásos elemzést kell készítenie az adott állam jelzálogjoggal, illetve annak érvényesítésével kapcsolatos szabályairól, valamint szabályzatot kell alkotnia az érintett államban történő hitelnyújtás, hitelvásárlás feltételeiről. Az írásos elemzést és a hitelezési szabályzatot a PSZÁF-nek is be kell nyújtani. Ha a Felügyelet egy hónapon belül nem emel kifogást a dokumentumokkal kapcsolatban, az EGT jelzáloghitelezést és vásárlást meg lehet kezdeni.

 

A befektetők védelmét szolgálja az a rendelkezés, amely szerint a jelzálog-hitelintézet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az érintett állam jogrendjének a változását. A hitelezést érintő lényeges változásról pedig a PSZÁF-et és a vagyonellenőrt is folyamatosan tájékoztatni kell. Ugyancsak garanciális megfontolásból rögzíti a törvény, hogy az EGT hitelek aránya a teljes hitelállományban a 15 százalékot nem haladhatja meg.

 

Forrás: [origo]
A spanyol nyaraló is elzálogosítható

A jelzálog-hitelintézettel kötött kölcsönszerződés és a zálogszerződés elválhat egymástól, akkor, ha az adós és a zálogkötelezett személye különböző. Az ilyen esetekben mindkét szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni a jövőben. A módosítás lehetőséget ad ugyanakkor arra, hogy a kötelezettek egyoldalú kötelezettségvállalásának közokiratba foglalása esetén a jelzáloghitel szerződés közjegyzői okiratba foglalásától a hitelintézet már eltekintsen. Egyszerűbbé válhat így a felek közötti lszerződéskötés.

 

 

A törvényelőkészítők átdolgozták a felszámolására vonatkozó szabályokat is. A módosítás szerint a jelzálog-hitelintézet elleni felszámolás megindulásakor a jelzáloglevelekből eredő követelések, valamint a fedezetbe vont származtatott ügyeletek szerződött partnereinek követelései nem válnak lejárttá. A fedezeti gondnoknak kell gondoskodnia a követelések eredeti határidő szerinti kifizetéséről. A fedezeti gondnok kezeli a fedezetül szolgáló elkülönült vagyontömeget, amíg nem ruházzák át egy másik jelzálog-hitelintézetre, vagy ameddig valamennyi követelést ki nem elégítetenek, illetve a teljes vagyont fel nem használják. Fontos azonban, hogy a fedezeti gondnok nem lehet azonos a jelzálog-hitelintézet felszámolóbiztosával. Külön kiemelendő tov ábbá, hogy a jelzáloglevelek tulajdonosainak a kielégítését szolgáló vagyon nem képezi a felszámolási vagyon részét, így főszabályként nem fordítható a hitelezői követelések kielégítésére sem. Amennyiben a jelzáloglevél tulajdonosok követeléseinek rendezését követően mégis maradnak fenn vagyontárgyak, azok természetesen a felszámolási vagyonba kerülnek majd a jövőben.

 

Farkas Katalin

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK