Aranykorukat �lik a befektet�si bankok

2006.10.31. 18:19

Az elm�lt h�rom �v egyike volt a legjobb id�szakoknak a glob�lis befektet�si banki szektor eddigi t�rt�net�ben, �ll a Standard & Poor's kedden kiadott �tfog� szektorelemz�s�ben, amely szerint er�s �temben h�d�tanak piacokat a felt�rekv� t�rs�gi bankrendszerek is.

A vil�g legnagyobb hitelmin�s�t�je, amely az �ltala novemberre szervezett glob�lis banki konferenciasorozat el� id�z�tve adta ki a jelent�st, azt �rta: egyre ink�bb �gy t�nik, hogy 2004-2006 a szektor "aranykora" lesz.

A kihelyez�si vesztes�gek kock�zati k�lts�gei alacsonyak, a profitok magasak, az �zleti eredm�nyek eg�szs�gesek, az ad�si nem teljes�t�v� v�l�sok sz�ma rekord m�lys�gben j�r. Az �szak-amerikai �s nyugat-eur�pai gazdas�gi lassul�s ellen�re a h�ztart�si szektor is jelent�sen n�veli a banki profitokat.

A Standard & Poor's kimutat�sa szerint a n�la kock�zati besorol�ssal ell�tott befektet�si bankok k�z�l a t�keell�totts�g szerinti k�tsz�z legnagyobb oszt�lyzat�ra t�lnyom�r�szt legal�bb stabil vagy felmin�s�t�st val�sz�n�s�t� pozit�v kil�t�s van �rv�nyben.

Ebben a bankcsoportban t�bb mint 22 sz�zal�kos a pozit�v oszt�lyzati kil�t�ssal nyilv�ntartottak ar�nya, �s mind�ssze 3 sz�zal�k ad�sbesorol�s�t terheli visszamin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�v kil�t�s, �ll a jelent�sben.

A glob�lis bankszf�r�n bel�l a felt�rekv� piaci bankok k�l�n�sen figyelemrem�lt� n�veked�st produk�lnak, �sszhangban a t�rs�g robusztus gazdas�gi n�veked�s�vel. Az S&P list�j�n szerepl� k�tsz�z legnagyobb bank k�z�l 44 a felt�rekv� t�rs�gben m�k�d�tt a tavalyi �v v�g�n; ezek �sszes�tett t�ke�llom�nya 285 milli�rd doll�r volt a teljes, k�tsz�zas mez�ny 2250 milli�rd doll�ros t�keell�totts�g�n bel�l, �ll a keddi londoni elemz�sben.

Az S&P szerint a glob�lis banki szektor erej�t t�kr�zi az is, hogy a k�tsz�z legnagyobb bank �tlagos kock�zati besorol�sa t�keell�totts�g szerinti s�lyoz�s n�lk�l magasan els�rend� "A", s�lyozottan sz�m�tva "A plusz". Egyetlen m�s mag�nszektorbeli v�llalati �gazatnak sem ilyen j� az �ltal�nos ad�skock�zati besorol�sa.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK