A jelz�loghitelez�s kamatt�mogat�s�nak m�rs�kl�se nemcsak a devizahiteleknek kedvezett, de a lakoss�g, �gy t�nik, hogy a lak�shoz jut�s k�nnyebb� v�l�sa kapcs�n azt is meg�rtette, hogy mennyire jelent�s a lak�s-el�takar�koss�g.

Kor�bban n�h�ny megfigyel� azt v�rta, hogy a kamatt�mogatott hitelek elj�vetele majd �rt a lak�stakar�k-piacnak. Ez a feltev�s nem igazol�dott, s�t �pp az ellenkez�je k�vetkezett be.
Annak ellen�re, hogy a kamatt�mogatott hitelekhez hasonl�, alacsony havi t�rleszt� r�szlet� sv�jci frank alap� hitelek is kelend�ek, m�g mindig nem cs�kken a lak�stakar�k term�ke ir�nti ig�ny, s�t a n�veked�s tov�bbra is dinamikus.

Az elm�lt t�z �v alatt mintegy egymilli� szerz�d� v�lasztotta a lak�s-el�takar�koskod�st Magyarorsz�gon, s ez mindenk�pp j�t�konyan hat a lakoss�g megtakar�t�si szok�saira, lak�sv�s�rl�skor m�rs�kli a hitelfelv�teli ig�nyt, teh�t az elad�sodotts�got.

Mivel a lak�stakar�kokn�l k�pz�d� megtakar�t�sokat a hitelint�zetek els�sorban �llampap�rba fektetik be, ez�rt a lak�s-takar�kp�nzt�rak, illetve rajtuk kereszt�l a kis megtakar�t�sokkal b�r� csal�dok is hozz�j�rulnak az �llamh�ztart�s bels� finansz�roz�s�hoz.

A bet�t�llom�ny n�veked�se igen jelent�s, csaknem 17 sz�zal�kos volt a szeptember v�g�ig sz�m�tott egy �v alatt, ami igen intenz�v n�veked�s, j�csk�n meghaladja a bankrendszer idei, �tlagosan 12 sz�zal�kos bet�t�llom�ny-n�veked�s�t, j�llehet kevesebb, mint az �j szerz�d�sek n�veked�se.

A Fundamenta-Lak�skassz�n�l 2006 harmadik negyed�v�nek v�g�ig 77 sz�zal�kkal t�bb szerz�d�s sz�letett, mint 2005-ben, ugyanezen id�szak alatt. Az �j szerz�d�sek szerz�d�ses �sszege kilenc h�nap alatt meghaladta k�tsz�zmilli�rd forintot, vagyis a t�rsas�g m�r most j�val t�lteljes�tette az eredetileg az �v v�g�re kit�z�tt �rt�kes�t�si tervet.

Az �j szerz�d�sek k�t csoportra oszthat�k, az egyik a saj�t, imm�ron t�bb mint 1400 f�t sz�ml�l� Fundamenta Szem�lyi Bank�r (SZEB) h�l�zat �ltal hozott �zletek, a m�sik a partner�rt�kes�t�s �zleti eredm�nye. A Fundamenta-Lak�skassza az �rt�kes�t�sben a t�bb l�bon �ll�s �zletpolitik�j�t k�veti, s b�r jelent�s a partner�rt�kes�t�s - s ezen bel�l kiemelked� eredm�nyeket �r el az Erste Bank -, azonban a Fundamenta-Lak�skassza �rt�kes�t�si b�zisa a saj�t �zletk�t� h�l�zata.

A dinamikus b�v�l�s eredm�nyek�nt a Fundamenta-Lak�skassza szerz�d�s�llom�nya, szerz�d�ses �sszegben kifejezve megk�zel�ti a 700 milli�rd forintot, s �v v�g�re v�rhat�an m�r meghaladja azt. Az akt�v, teh�t m�g le nem j�rt szerz�d�ssel b�r� �gyfelek sz�ma m�r t�bb mint 470 ezer f�.

A SZEB a lak�shitel k�zvet�t�k k�z�tt piacvezet� szerepet v�vott ki mag�nak, a lak�shitelez�s ter�n a legnagyobb lakoss�gi p�nz�gyi szol�ltat� �gyn�ks�gg� n�tte ki mag�t az elm�lt mintegy k�t �vben. A kombin�lt lak�shitelek �rt�kes�t�se r�v�n �v v�g�ig v�rhat�n m�g tov�bb, j�val 40 milli�rd forint f�l� n� majd a kereskedelmi bankoknak k�zvet�tett lak�shitelek �llom�nya.