Nem n� a h�ztart�sok megtakar�t�sa

2006.10.31. 14:11

A 2006. szeptember-okt�beri adatok szerint a havi rendszeres kiad�sok fedez�se ut�n a h�ztart�sok 27 sz�zal�ka rendelkezik megtakar�t�sokkal, ami gyakorlatilag megegyezik a 2005. november-decemberben m�rt ar�nnyal - k�z�lte a GfK Hung�ria Piackutat� Int�zet legfrissebb felm�r�s�ben.

A GfK szerint a region�lis megoszl�st tekintve a legt�bben, 40,3 sz�zal�k a Borsod-Aba�j-Zempl�n, N�gr�d �s Heves megy�t mag�ba foglal� �szak-alf�ldi r�gi�ban rendelkeznek megtakar�t�ssal.

Az orsz�gos lista m�sodik hely�t, 37,5 sz�zal�kkal a Gy�r-Moson-Sopron, Vas �s Zala megy�t jelz� nyugat-dun�nt�li r�gi� foglalja el. A harmadik helyen pedig a k�z�p-dun�nt�li r�gi� �ll Kom�rom-Esztergom, Veszpr�m �s Fej�r megy�vel, ar�nyuk 26,4 sz�zal�k.

A megtakar�t�ssal rendelkez� v�laszad�k k�z�l a t�bbs�g, 23 sz�zal�k v�ratlan kiad�sokra tartal�kol, ami mintegy k�tsz�zal�kos n�veked�s az el�z� id�szakhoz k�pest. A megtakar�t�si c�lok k�z�l m�sodik helyen szerepel a gyermek j�v�j�nek biztos�t�sa: a megk�rdezettek 17 sz�zal�ka - az el�z� m�r�shez k�pest 3 sz�zal�kkal kevesebben - e c�lb�l tesz f�lre.

A GfK kutat�sa kit�rt a hitelig�nyl�k preferenci�inak vizsg�lat�ra is. A hitelfelvev�k leggyakrabban lak�shitel�rt folyamodnak a bankokhoz: ar�nyuk 22 sz�zal�k, 2 sz�zal�kkal kevesebb, mint 2006 j�nius�ban. A lak�shitelt ig�nyl�k k�r�ben a legnagyobb ar�nyban a 30-49 �ves koroszt�ly k�pviselteti mag�t.

Foly�sz�mlahitelt 1 sz�zal�kkal kevesebben, szem�lyi k�lcs�nt pedig 1 sz�zal�kkal t�bben ig�nyeltek szeptemberben. Nem v�ltozott a k�t vizsg�lt id�szak k�z�tt a hitelk�rtyakeretet haszn�l�k, a g�pkocsi-hitelt �s �ruv�s�rl�si k�lcs�nt ig�nyl�k ar�nya.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK