�jra 250 forint lehet az eur� �rfolyama

2006.11.02. 10:08

A k�vetkez� h�napokban tov�bb er�s�dhet a forint, az eur� �rfolyama pedig 250 forint k�zel�be cs�kkenhet - mondta az [origo]-nak Barcza Gy�rgy az ING Bank elemz�je miut�n szerd�n 259,21 forintra cs�kkent, cs�t�rt�k�n pedig 260 forint�k�r�l�alakult az eur� �rfolyama a bankk�zi devizapiacon.

A piac most �razta be a k�lts�gvet�s hi�ny�t m�rs�kl� megszor�t� csomagot �s a szerepl�k meg�t�l�se szerint jelent�sen cs�kkentek a megval�s�t�s�val kapcsolatos kock�zatok - magyar�zta a forint szerdai er�s�d�s�t Barcza Gy�rgy az ING bank makrogazdas�gi elemz�je.

A p�nz�gyi szakember szerint kor�bban jelent�s, a forint gyeng�l�s�re spekul�l� poz�ci�kat �p�tettek ki befektet�k a devizapiacon; mivel sz�m�t�saik nem j�ttek be, ez�rt le�p�tett�k azok nagy r�sz�t. Ezt jelzi, hogy a Magyar Nemzeti Bank adati szerint piaci szerepl�k a k�zelm�ltban 60-650 milli�rd forintot v�s�roltak deviz��rt. Barcza Gy�rgy szerint ennek az �sszegnek mintegy k�tharmad�t tehette ki a poz�ci�k le�p�t�se.

A k�vetkez� h�napokban folytat�dhat a forint tov�bbi er�s�d�se - v�li az ING Bank elemz�je. Szerinte N�h�ny h�nap m�lva ak�r 250 forint k�zel�be is cs�kkenhet az eur� �rfolyama a bankk�zi devizapiacon.

N�mileg kev�sb� der�l�t� Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdas�gi elemz�je. Szerinte az a legval�sz�n�bb, hogy a forint a k�vetkez� h�napokban fenntartja a kor�bbiakhoz k�pest viszonylag er�s poz�ci�j�t �s 259-265 forint k�z�tt ingadozik majd az eur� �rfolyama. J�v�re pedig 260-270 forint k�z�tti eur��rfolyamra sz�m�t az elemz�.

Az Erste Bank makrogazdas�gi elemz�je szerint k�t t�nyez� miatt is jelent�sen javult a napokban a piaci szerepl�k hangulata. Egyr�szt a k�lts�gvet�s f�bb sz�mainak nyilv�noss� v�l�sa ut�n a befektet�k jobban b�znak a konvergenciaprogram megval�sul�s�ban.

M�sr�szt egyre vil�gosabb a sz�mukra, hogy v�ge az amerikai jegybanki alapkamat n�veked�s�nek �s a k�vetkez� kamatm�dos�t�s m�r cs�kkent�s lesz. Ez pedig a magasabb hozamokat produk�l� felt�rekv� orsz�gok piacai fel� ir�ny�tja a t�ke egy r�sz�t.

A szerd�n f�l�ves cs�csra jutott a forint az eur�val szemben. R�viddel 20 �ra el�tt ugyanis 259,29 forintot �rt egy eur�, ami 0,47 sz�zal�kos forintdr�gul�s a keddi k�s� esti szinthez k�pest. Utolj�ra m�jus elej�n tal�lkozhattunk 259 k�r�li forint/eur� �rfolyammal. Szerd�n m�s k�z�p-eur�pai deviz�k �rfolyama is er�s�d�tt, a cseh korona k�t �s f�l havi, a lengyel zloty �t �s f�l havi cs�csra emelkedett az eur�val szemben.

Cs�t�rt�k�n�reggel egy �tmeneti forintgyeng�l�s volt �s 260,70 forintig is er�s�d�tt az eur�, mely �sszef�gg�sben lehet a Fitch Ratings�szerdai a magyar k�lts�gvet�si p�lya kock�zataira figyelmeztet� k�zlem�ny�vel. D�lben az eur�t 259,62/260,01 forintos a doll�rt�203,34/203,73 forintos �ron�jegyezt�k. K�zvetlen�l egy �ra el�tt azonban hirtelen gyeng�lt a forint �s az eur� �rfolyama 260 forint f�l� emelekdett. D�lut�n n�gy �rakor az eur�t 260,45/260,75, a doll�rt 203,92/204,24 forntos �ron jegyezt�k.

Febru�r 28-a �ta nem l�tott 4,56 sz�zal�kos szintre esett a szerd�n az amerikai 10 �ves �llampap�rok hozama. Ez nyolc h�napos minimumot jelent, amely kedvez� a fejl�d� piacok sz�m�ra. �gy nem csoda, hogy az elm�lt id�szakban ism�t er�s�dik a k�tv�ny-, illetve devizapiaci spekul�nsok kock�zatv�llal�si hajland�s�ga.

Egyre ink�bb �gy t�nik, hogy a magas kamatpr�miumot k�n�l� orsz�gok k�tv�nyei meg�szhatj�k az �jabb t�keki�raml�st. �gy nem csoda, hogy az elm�lt hetekben a forint �rfolyama is jelent�sen er�s�d�tt. A 260 eur�/forintos szinteknek, a Fitch jelent�s�nek k�sz�nhet�en�az �llampap�rpiacon is a vev�k vannak t�ls�lyban.

Cs�kkent is a hozam a 12 h�napos diszkont kincst�rjegy aukci�n cs�t�rt�k�n. Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont �ltal felaj�nlott 40 milli�rd forintnyi 12 h�napos kincst�rjegyre t�bb mint 105 milli�rd forint �rt�k� jegyz�s �rkezett, amib�l a kincst�r 40 milli�rd forintnyit fogadott el.

Az aukci�n 8,24 sz�zal�kos �tlaghozam alakult ki, ez a keddi m�sodpiaci referenciahozamn�l 6 b�zisponttal, a k�t h�ttel kor�bbi �rt�kes�t�s �tlaghozam�n�l 22 b�zisponttal alacsonyabb. A legalacsonyabb elfogadott hozam 8,04 sz�zal�k, a legmagasabb 8,28 sz�zal�k volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK