A cégjegyzékből is tájékozódhatnak a hitelezők

2006.11.22. 7:18

Az igazságügyi tárca által kidolgozott javaslat szerint 2008-tól hitelezővédelmi okokból a cégjegyzékben is szerepelnek majd a jogerős bírósági vagy hatósági, elmarasztaló határozatok, a cég ellen indított pénzkövetelésre irányuló peres eljárások. Ezeket az adatokat bárki megtekintheti a cégfigyelő lapról.

A tervezet szerint 2008-tól a cégjegyzékből azonosíthatóak lesznek az adott céghez kapcsolódó anya- és leányvállalatok is, a számviteli beszámoló közzétételére kötelezett cégeknél pedig szerepelni fog az éves beszámoló eredmény-kimutatása és mérlegadatai, és a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma is. A mérlegadatokat nem lesz nehéz szerepeltetni, ugyanis a javaslat kötelezővé teszi a számviteli beszámoló elektronikus megküldését.

Kérhető referencia-adatok

2008-tól lehetőség lesz arra, hogy a cég külön kérelmére a cégjegyzékben feltüntessenek olyan adatokat is, amelyek cégn üzleti jó hírét erősítik, referenciául szolgálnak. Ezek az adatok azonban csak egy évig szerepelnek majd a cégjegyzékben, ezt követően automatikusan törlik, hacsak nem kérik a bejegyzés meghosszabbítását további egy évre. Ilyen referencia-adat lehet, ha a cég:

 • szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett, minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében;
 • a környezetbarát vagy környezetkímélő minősítés jelzés használatára jogosított terméket vagy technológiát gyárt, illetve forgalmaz ( ilyenkor a cégjegyzékbe bejegyezhető a termék vagy a technológia megnevezése, a védjegy használatára való jogosultság kezdő napja és a védjegy érvényességi ideje);
 • megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására jogosító akkreditációval rendelkezik;
 • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, egyesület vagy nonprofit gazdasági társaság tagja;
 • a bejegyzés időpontját megelőzően, legalább tíz éven át nem halmozott fel köztartozást.

Ezeknek az adatoknak a bejegyzését a cég jogi képviselője kérheti elektronikus úton, de a kérelemhez a referenciákat igazoló okiratokat is csatolni kell majd. A kérelem benyújtása illetékmentes lesz.

Kötelező hitelezővédelmi adatok

Emellett a cégjegyzék kötelezően fog tartalmazni olyan adatokat is, amelyek a hitelezők védelme szempontjából jelentősek:

 • a csődeljárás kezdő és befejező időpontját, a csődeljárás megszűntetésének okát, illetve a csődeljárás befejezetté nyilvánításának tényét,
 • a felszámolás kezdő időpontját és befejezését, hitelezői osztályonként, a ki nem elégített hitelezői követelések összegét (az adatokat a felszámolást lefolytató bíróság elektronikus úton közli majd a cégbírósággal),
 • a cég elleni végrehajtás - ideértve a biztosítási intézkedést is - elrendelésének időpontját, a végrehajtás jogcímét, a végrehajtható követelés összegét, az eljárás megszűntetésének időpontját és okát, a kielégített követelés összegét, továbbá azt a tényt, ha a követelést a későbbiekben kielégítették,
 • a céggel szemben hozott, külön törvények szerinti jogerős elmarasztaló és bírságot kiszabó hatósági határozat esetén, az eljáró hatóság (például Bányászati Hivatal, Gazdasáági versenyhivatal, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) nevét, a jogerős határozat ügyszámát, keltét, jogerőre emelkedésének napját, rendelkező részét, a jogszabálysértést, a jogszabályhely megjelölésével,
 • a cég tulajdonában álló ingatlanon fennálló, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jelzálogjog (önálló zálogjog) esetén az ingatlan helyrajzi számát, a jelzálogjog jogosultját, a követelés jogcímét, a jelzálogjoggal biztosított követelés összegét,
 • a cégnek a központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) kerülése esetén a bekerülés tényét, a bekerülés időpontját, valamint azt a tényt, ha a nyilvántartott adatokkal összefüggésben per van folyamatban,
 • a megyei bíróságnak tíz millió forint feletti pénzkövetelésre irányuló perben hozott elsőfokú határozatának számát, az eljáró bíróság nevét, a határozat rendelkező részét, valamint arra való utalást, hogy fellebbezés van folyamatban, továbbá a jogerős bírósági határozat keltét, jogerőre emelkedésének időpontját, és rendelkező részét,
 • azt a tényt, hogy a társaság tartozásaiért korlátozott felelősséggel tartozó gazdasági társaság felelősségét a bíróság jogerősen korlátlanná minősítette, a bírósági határozat számát, keltét, a határozatot hozó bíróság nevét, valamint a határozat rendelkező részét,
 • ha a vezető tisztségviselőt jogerős bírósági határozat tiltotta el a vezető tisztség gyakorlásától, az eljáró bíróság nevét, az ügyszámot, a jogerős bírósági határozat keltét, jogerőre emelkedésének időpontját és rendelkező részét.

Az úgynevezett cégfigyelő-lapról bárki megnézheti majd, hogy szerződő partnere ellen folyik-e per, van-e olyan ingatlana, amit jelzálog terhel. A cégfigyelő-lapot 5000 forintos illeték ellenében lehet kikérni. Ahhoz, hogy a fenti adatokat bejegyezzék, az érintett hivataloknak és hatóságoknak kötelező lesz elektronikus úton megküldeni a határozatokat a cégbíróságnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK