Megkezdte m�k�d�s�t az FHB bankcsoport �j tagja, az FHB �letj�rad�k Zrt A t�rsas�g k�t term�ket k�n�l: a m�r ismert hagyom�nyos �letj�rad�k szolg�ltat�st, tov�bb� az �gynevezett ford�tott jelz�logk�lcs�nt, ami egy saj�tos j�rad�kszer� k�lcs�nnek is tekinthet�.

Az FHB �ltal k�n�lt �j konstrukci� l�nyege, hogy az ingatlan az id�s szem�ly(ek) tulajdon�ban marad, s az �r�k�s�k d�nt�s�t�l f�gg, hogy mi lesz a tov�bbi sorsa.

Az FHB �letj�rad�k Zrt.-t 150 milli� forint saj�t t�k�vel - ebb�l 100 milli� forint jegyzett t�ke, 50 milli� t�ketartal�k - az FHB Jelz�logbank �s az FHB Szolg�ltat� Zrt. hozta l�tre 95-5 sz�zal�kos r�szesed�ssel.

A c�g megalap�t�sa az egyik l�p�s az FHB bankcsoportt� alak�t�sa �tj�n. Az FHB az id�n febru�rban jelentette be, hogy �j k�z�pt�v� strat�gi�ja szerint nyit a teljes jelz�logpiac fel�, az eddigin�l sz�lesebb k�r� banki, ingatlan-, jelz�log- �s t�kepiaci szolg�ltat�sokat ny�jt majd.

Ennek �rdek�ben az FHB-t bankcsoportt� fejlesztik, amelynek a jelz�logbankon k�v�l �t tagja lesz. A fel�gyelett�l m�r z�ld utat kapott a bankcsoport kereskedelmi bank tagja is, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt., amely v�rhat�an j�v�re kezdi m�k�d�s�t.

A csoport tov�bbi �j tagjai az �rt�kbecsl�ssel �s ingatlan-menedzsmenttel foglalkoz� FHB Ingatlan Zrt. �s az ingatlanl�zinggel foglalkoz� FHB L�zing Rt. lesz majd. A m�r megl�v� le�nyc�get, az FHB Szolg�ltat� Rt. t�k�j�t az anyabank meger�s�tette.

A korm�ny a k�zelm�ltban d�nt�tt arr�l, hogy az FHB Jelz�logbank m�g �llami tulajdonban l�v�, 50 sz�zal�k plusz 1 szavazatot megtestes�t�, "A"-sorozat� r�szv�nyeit p�ly�zat �tj�n, szakmai befektet�nek �rt�kes�tik.

A folyamatban l�v� fejleszt�sek v�rhat�an n�velik a bank �rt�k�t. Az �rt�kes�teni k�v�nt pakett piaci �rt�ke meghaladja az 52 milli�rd forintot.

Az eredetileg 1000 forint n�v�rt�k� FHB-r�szv�nyeket 2003 november�ben vezett�k be a B�T-re, 4300 forintos �ron.

A pap�r z�r��ra 2006. november 6-�n 1 651 forint volt, folyamatosan emelkedik a privatiz�ci�s sz�nd�k bejelent�se �ta. Az �r az elm�lt 52 h�tben 850 �s 1 660 forint k�z�tt mozgott.