Terjeszkedhet Montenegr�ban az OTP Bank

2006.11.09. 15:48

Az OTP Bank 100 sz�zal�kos m�rt�k� k�zvetlen befoly�sol� r�szesed�st szerezhet a montenegr�i Crnogorska komercjalna bank�ban (CKB) a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) enged�lye alapj�n - der�l ki a PSZ�F hat�rozat�b�l.

A fel�gyelet enged�lyezte azt is, hogy az OTP Bank k�t montenegr�i v�llalkoz�sban is r�szesed�st szerezzen: a Centralna Depozitarna Agencija a.d.-ben (az ottani Keler) 15 sz�zal�kot el�r�, de 33 sz�zal�kot meg nem halad�, a Drustvo za upravljanje inv. fondom "Moneta" a.d.-ben (ez egy befektet�si alapkezel�) pedig 33 sz�zal�kot meghalad�, de 50 sz�zal�kot el nem �r� m�rt�k� k�zvetett befoly�sol� r�szesed�st.

A CKB 100 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak megv�s�rl�s�ra vonatkoz� szerz�d�st augusztus 29-�n �rta al� az OTP, a 105 milli� eur�s v�tel�rat a tranzakci� v�gleges z�r�sakor, v�rhat�an decemberben egyenl�tik ki.

Az 1997-ben z�ldmez�s beruh�z�sk�nt alap�tott �s 2005. �v v�gi 303,3 milli� eur�s m�rlegf��sszege alapj�n 44 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel rendelkez� podgoricai sz�khely� CKB minden �zlet�gban az els� sz�m�, domin�ns poz�ci�val rendelkez� piaci szerepl�.

A bank saj�t t�k�je 2005 v�g�n 19,3 milli� eur� volt, tavalyi ad�zott eredm�nye pedig 3,03 milli� eur�.

Wolf L�szl� vez�rigazgat�-helyettes okt�berben, Podgoric�ban a sajt�nak elmondta: a CKB 2006-ra 50 sz�zal�kos n�veked�st tervezett, de ezt m�r szeptemberben t�lteljes�tette. A CKB szeptember v�g�ig 2,6 milli� eur� nyeres�get �rt el, az eg�sz �vi el�rheti a 4 milli� eur�t.

Az OTP Bank 2010-re m�r 15 milli� eur�s ad�zott nyeres�get v�r a montenegr�i le�nybankt�l, �tsz�r�s�t a tavalyinak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK