Elad�s el�tt �rt�kesebb� teszik az FHB-t

2006.11.15. 15:26

A F�ldhitel- �s Jelz�logbank (FHB) vezet�se a folyamatban l�v� privatiz�ci�t�l f�ggetlen�l folytatja a kereskedelmi banki funkci�k kialak�t�s�t annak �rdek�ben, hogy az �llami r�szesed�s elad�s�ig is �rt�kesebb� tegye a p�nzint�zet r�szv�nyeit - k�z�lte Karvalits Ferenc, a bank igazgat�s�g�nak eln�ke.

J�v�re befejez�dhet a F�ldhitel- �s Jelz�logbank (FHB) �llami tulajdonban l�v� t�bbs�gi r�szesed�s�nek elad�sa - v�lekedett a bank eln�ke szerdai sajt�t�j�koztat�j�n. Az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Rt. ugyanis �ltal�ban 6-8 h�nap alatt le szokta bonyol�tani a hasonl� r�szesed�sek �rt�kes�t�s�t.

Az FHB eln�ke arr�l is besz�lt, hogy a b�rmelyik p�nz�gyi szolg�ltat�st ny�jt� t�rsas�g p�ly�zhat az FHB r�szv�nyeire. A korm�ny ugyanis nem jel�lte ki a p�nz�gyi szolg�ltat�sokat ny�jt� c�gek olyan csoportj�t, amelyet el�nyben r�szes�tend�nek vagy kiz�rand�nak tart.

Karvalits Ferenc elmondta, hogy az FHB vezet�se a privatiz�ci�t�l f�ggetlen�l folytatja a kereskedelmi banki funkci�k kialak�t�s�t �s az FHB bankcsoportt� fejleszt�s�t. A lehets�ges vev�k k�z�tt ugyan akadhat olyan, amely ilyen tev�kenys�get m�r folytat, de olyan is lehet, amely sz�m�ra ez a lehet�s�g k�l�nleges �rt�keket jelent majd. �gy ez a fejleszt�s a bankeln�k szerint e vev� kiv�laszt�s�t�l f�ggetlen�l megemeli a bank r�szv�nyeinek �rt�k�t.

Az FHB sajt�t�j�koztat�j�n a t�rsas�g vezet�i arr�l is besz�moltak, hogy n�h�ny hete megkezdte tev�kenys�g�t az FHB �letj�rad�k Zrt. Az FHB �j le�nyv�llalata �letj�rad�kot fizet lak�s fedezete mellett. A c�gt�l azok a 62 �v feletti f�rfiak vagy 65 �v feletti n�k kaphatnak �letj�rad�kot, akik budapesti vagy Budapest k�rny�ki lak�st tudnak fedezet�l felaj�nlani.

Hodorics Andr�s, az FHB �letj�rad�k Zrt. vez�rigazgat�ja elmondta, hogy az �letj�rad�k kamata 9,9 sz�zal�k, teljes hiteld�j-mutat�ja pedig 10,7 sz�zal�k lenne, ha ezt a szolg�ltat�st hitelk�nt �rt�keln�k.

A t�rsas�g egyel�re 100 �ves korig fizet j�rad�kot, de az FHB dolgozik a kiterjeszt�s�n. Egy 73 �ves n�n�l 15 milli� forint �rt�k� lak�s �s 25 sz�zal�kos egy�sszeg� j�rad�k eset�n�havi 30-40 ezer forint lehet a j�rad�k.

A c�g �gyfeleik �r�k�seinek lehet�v� teszi, s�t kedvezm�nyekkel arra �szt�nzi �ket, hogy hitelt felv�ve visszav�s�rolj�k a jelz�log fedezet��l szolg�l� ingatlanokat.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKK