D�m�sz: Lez�rult a v�teli aj�nlat

2006.11.15. 10:16

Lez�rult a D�l-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) r�szv�nyeire sz�l� nyilv�nos v�teli aj�nlat, amellyel a f� tulajdonos, a francia Electricit� de France International (EDFI) 60,91 sz�zal�kr�l 95,06 sz�zal�kra n�velte r�szesed�s�t - k�z�lte az aj�nlattev� a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n, szerd�n.

Az EDF International augusztus 28-�n tett nyilv�nos v�teli aj�nlatot a D�m�sz valamennyi r�szv�ny�re 20 000 forintos �rfolyamon, �s egyidej�leg k�relmezte a Budapesti �rt�kt�zsd�t�l a D�m�sz r�szv�nyek kivezet�s�t. A t�zsdei kivezet�s v�rhat�an decemberben megt�rt�nik, �s ezut�n m�r csak a t�zsd�n k�v�li forgalomban lehet majd kereskedni a r�szv�nnyel.

A D�m�sz-tulajdonosok �sszesen 1 264 461 r�szv�nyt aj�nlottak fel, �gy a tranzakci� �rt�ke 25,3 milli�rd forint. B�k�scsaba �nkorm�nyzata m�r kor�bban jelezte, hogy a k�zgy�l�s hat�rozata �rtelm�ben �rt�kes�teni fogja a tulajdon�ban �ll� D�m�sz-r�szv�nyeket. A v�ros a 24 769 r�szv�nye ut�n 495,38 milli� forint bev�telre sz�m�t.

A D�m�szban a szavazatok 75 sz�zal�k�t meghalad� m�rt�k� befoly�s megszerz�s�hez a Magyar Energia Hivatal (MEH) m�r megadta az enged�lyt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK