Az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Zrt. (�PV) m�g az id�n �rt�kes�ti a tulajdon�ban l�v� 1,73 sz�zal�knyi Mol-r�szv�nycsomagot - k�z�lte a P�nz�gyminiszt�rium a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n szerd�n. A r�szv�nyek tervezett �rt�kes�t�s�bena HVB Bank �s az Inter-Eur�pa Bank is r�szt vesz majd.

Az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Zrt. Igazgat�s�ga 2006. okt�ber 5-�n meghozott d�nt�s�vel felhatalmaz�st adott HVB Bank Hungary Zrt. sz�m�ra a tervezett r�szv�ny�rt�kes�t�s r�szleteinek kidolgoz�s�ra.

A privatiz�ci�s szervezet igazgat�s�ga d�nt�s�nek �rtelm�ben az �PV Zrt. a tulajdon�ban l�v� Mol-r�szv�nyeket teljes eg�sz�ben belf�ldi �rt�kes�t�sre aj�nlja fel.

A r�szv�ny�rt�kes�t�s sor�n, a jelenlegi tervek szerint �jra lehet�s�g ny�lik k�rp�tl�si jegyek felhaszn�l�s�ra, �s egy�b kedvezm�ny ig�nybev�tel�re is.

A Mol t�rzsr�szv�nyeinek �llami tulajdonban l�v� 1,73 sz�zl�k�t kitev� csomag tervezett nyilv�nos �rt�kes�t�s�ben a HVB Bank �s az Inter-Eur�pa Bank fi�kjai vesznek majd r�szt.

A tranzakci� megval�sul�sa eset�n a befektet�knek �sszesen 96 helyen lesz lehet�s�g�k a r�szv�nyek ig�nyl�s�re, illetve az ehhez sz�ks�ges �rt�kpap�rsz�mla megnyit�s�ra.

Az Inter-Eur�pa Bank eBroker szolg�ltat�s�nak k�zrem�k�d�s�vel lehet�s�g ny�lik majd interneten t�rt�n� ig�nyl�sre is.