�vi sz�zezret kereshet a nyugd�jsz�ml�val

2006.11.24. 7:01

Az Erste Bank br�kerc�g�n�l ugyancsak �prilis �ta van lehet�s�g nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla nyit�s�ra, �s az�ta az �gyfelek m�r t�bb mint ezer ilyen sz�ml�t nyitottak. Ezek t�bbs�g�t az elm�lt h�napokban nyitott�k meg. Az �v v�g�ig a sz�mlanyit�sok tov�bbi n�veked�s�t v�rj�k br�kerc�g szakemberei.

Az �gyfelek t�bbs�ge a maxim�lis ad�kedvezm�ny kihaszn�l�s�hoz sz�ks�ges �sszeget helyezte el a sz�ml�kon, �gy 300 ezer �s 500 ezer forint k�z�tti a leggyakoribb �sszeg. Az [origo] becsl�se szerint k�r�lbel�l 400 milli� forint �rt�k� �sszeget helyeztek el eddig ezeken a sz�ml�kon.

Az Erste Bank br�kerc�g�n�l a sz�mlanyit�s ingyenes, a sz�mlavezet�si d�jat az Erste Befektet�si Zrt. aktu�lis d�jjegyz�ke tartalmazza, m�rt�ke a sz�ml�n nyilv�ntartott befektet�sek mennyis�g�t�l f�gg.

Az Erste Befektet�si Zrt. az Erste nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�hoz fejlesztette ki az Erste Megtakar�t�si Programot, amelynek keret�ben �gyfelei �letkoruknak �s �lethelyzet�knek megfelel�en szem�lyre szabott befektet�si csomagokat v�s�rolhatnak nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�jukra. A befizet�sek lehetnek esetiek vagy rendszeresek, �sszeg�k �s gyakoris�guk tetsz�legesen v�ltozhat az �gyf�l ig�nye szerint.

Az Inter-Eur�pa Bank nyugd�j-el�tekar�koss�gi sz�ml�j�nak �ves d�ja 2000 forint. Az �rt�kpap�r-�llom�nyra vet�tett kezel�si d�j a piacon jelenleg egyed�l�ll�an, ingyenes. A bankn�l nyitott nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�k sz�ma egyel�re m�g nem �ri el a sz�zat �s a rajtuk elhelyezett megtakar�t�s jelenleg n�h�ny t�zmilli� forint nagys�grend�, de a p�nzint�zet az �v v�ge fel� k�l�n �rt�kes�t�si akci�t tervez �gyfelei r�sz�re, amit�l a term�k felfut�s�t v�rja.

A K&H Bankn�l a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla nyit�sa d�jmentes, a sz�mlavezet�si d�j 0,1 sz�zal�k, legal�bb �vi 2000 forint. Az �rt�kpap�r �tutal�sa �s a k�szp�nzfelv�t d�jmentes. A megb�z�sok d�ja befizet�st k�vet�en a befizetett �sszeg erej�ig d�jmentes. A p�nzint�zet a term�k jelleg�b�l ad�d�an az �v v�g�n sz�m�t jelent�sebb �rdekl�d�sre.

A bank szakembereinek �ll�spontja szerint a magyar nyugd�jrendszer negyedik pill�rek�nt m�k�d� nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�k akkor k�pesek funkci�jukat bet�lteni, ha az �gyfelek egy�ni megtakar�t�saikat megfelel� szakszer�s�ggel fektetik be �s kezelik.

Tapasztalataik szerint azonban id�ig a sz�ml�ra ker�l� �sszeget a sz�mlatulajdonosok t�bbnyire egyetlen term�kbe fektett�k, �gy nem haszn�lt�k ki a megtakar�t�s k�l�nb�z� befektet�sek k�z�tti megoszt�s�ban rejl� kock�zatcs�kkent� lehet�s�get.

E gyakorlat megv�ltoztat�s�nak �rdek�ben a K&H Bank egy r�vid, d�jmentes megbesz�l�ssel is t�mogatja �gyfelei optim�lis befektet�si d�nt�seinek meghozatal�t, hogy azok l�trehozhass�k az ig�nyeiknek legink�bb megfelel� befektet�si csomagot.

Giczi J�zsef

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK