S�vosan kamatoz� sz�mla az Erste Bankt�l

2006.11.22. 16:32

Erste Komfort Takar�ksz�mla n�ven s�vosan kamatoz� banksz�ml�t vezetett be az Erste Bank Hungary Nyrt., amely a lek�t�tt bet�tekhez hasonl� m�rt�k� kamatot fizet, de rugalmasan hozz�f�rhet� �s foly�sz�mlak�nt is haszn�lhat�.

T�trai Bernadett, a p�nzint�zet lakoss�gi �zlet�g�nak vezet�je az �j sz�mlat�pust els�sorban azoknak aj�nlja, akik konzervat�vak a p�nz�gyekben, vagy nem tudj�k, hogy el�rel�that�lag mikor lesz sz�ks�g�k a p�nz�kre; ez�rt nem akarj�k lek�tni megtakar�t�saikat, de a l�tra sz�l� bet�tn�l magasabb kamatot szeretn�nek el�rni.

A Komfort Takar�ksz�mla ugyanis a norm�l lakoss�gi banksz�ml�hoz k�pest magasabb kamatot fizet, de megtartja a foly�sz�mla rugalmass�g�t, azaz a bet�tlek�t�s mellett �tutal�si �s k�szp�nzfelv�teli m�veletek is v�gezhet�ek vele.

A Komfort Takar�ksz�ml�n elhelyezett sz�zezer �s egymilli� forint k�z�tti �sszegre az Erste Bank �ves szinten 4,9 sz�zal�k (EBKM: 0,38-4,59 sz�zal�k) kamatot fizet, �s a megtakar�tott �sszeg - kamatvesztes�g n�lk�l - b�rmikor �tvezethet� az �gyf�l saj�t foly�sz�ml�j�ra. Az �tvezet�s havonta egy alkalommal d�jmentes.

A sz�ml�hoz automatikusan j�r az Erste TeleBank szolg�ltat�s, �gy annak egyenleg�r�l az �gyf�l azonnali inform�ci�t szerezhet a bank egyenlegk�zl� vagy r�vid sz�veges �zenet (sms) szolg�ltat�sainak haszn�lat�val. Az Erste NetBank seg�ts�g�vel pedig online is adhat� rendelkez�s a sz�ml�ra helyt�l �s id�t�l f�ggetlen�l.

Az �j term�k ig�nybev�tel�hez nincs sz�ks�g hagyom�nyos banksz�mlaszerz�d�s megk�t�s�re, �s az Erste Bank sz�mlanyit�si �s sz�mlevezet�si d�jat sem sz�m�t fel. A Komfort Takar�ksz�mla megnyit�sakor minimum 50 ezer forintot kell elhelyezni a sz�ml�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK