M�rs�kelt �rv�ltoz�sok v�rhat�ak a t�zsd�n

2006.11.22. 9:10

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 140,91 pontos emelked�ssel, 23.471,27 ponton nyitott szerd�n. A keddi z�r� �rt�khez k�pest ez 0,60 sz�zal�kos er�s�d�s.

M�rs�kelt �rv�ltoz�sokra sz�m�tanak az elemz�k szerd�n a Budapesti �rt�kt�zsd�n.

Blah� Levente, az Erste Bank Befektet�si Rt. elemz�je nem v�r jelent�s �rv�ltoz�sokat, "s�vos keresked�sre" sz�m�t, �s v�rakoz�sa szerint a forgalom is tov�bb is cs�kkenhet.

A m�rs�kelt �rdekl�d�st v�lem�nye szerint az indokolja, hogy az amerikai piacr�l nem �rkezik egy�rtelm� ir�nymutat�s a h�laad�s napi �nnep el�tt. Hozz�tette, hogy cs�t�rt�k�n z�rva tartanak, p�nteken pedig r�vid�tett keresked�ssel �zemelnek az amerikai p�nz- �s t�kepiacok, �gy a h�t tov�bbi r�sz�ben is visszafogott keresked�s v�rhat�.

Dob�r P�ter, a CIB Bank elemz�je m�rs�kelt er�s�d�sre sz�m�t. V�rakoz�sa szerint els�sorban a Mol �rfolyama emelkedhet az olaj jelent�s dr�gul�sa nyom�n, de nem z�rta ki, hogy d�lut�n m�r megjelennek a profit realiz�l�sok az olajr�szv�ny piac�n.

A Richtern�l tov�bbi lecs�sz�s v�rhat�, amennyiben a pap�r piac�n folytat�dik az akt�v elad�s - mondta az elemz�. Hozz�tette, hogy a forint ut�bbi id�ben bek�vetkezett jelent�s er�s�d�se negat�van �rinti a gy�gyszergy�rt�k export-bev�teleit, �s �gy a pap�rok �rfolyam�ra is kedvez�tlen�l hat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK