A Mol-r�szv�nyek m�g megl�v� �llami csomagj�nak most foly� �rt�kes�t�se sor�n m�g felhaszn�lhat� a k�rp�tl�si jegy, t�bb k�rp�tl�sijegy-akci� azonban val�sz�n�leg m�r nem lesz - mondta cs�t�rt�k�n Veres J�nos. A p�nz�gyminiszter kijelentette tov�bb�: a korm�ny nem k�v�nja ut�lag behajtani a v�llalkoz�sokt�l az elmaradt aj�nd�koz�si illet�ket.

"Nem tudok �g�rni a j�v�ben olyan privatiz�ci�s tranzakci�t, ahol felhaszn�lhat� lesz a k�rp�tl�si jegy, �gy a most foly�, k�rp�tl�si jegy�rt is kaphat� Mol-r�szv�nyeket aj�nlom" - mondta Veres J�nos, a KPMG ad�tan�csad� c�g �ltal rendezett konferencia ut�ni sajt�t�j�koztat�j�n.

Arra a k�rd�sre nem tudott v�laszolni a p�nz�gyminiszter, hogy mekkora �sszeget tehet ki a m�g k�zben l�v� k�rp�tl�si jegyek �rt�ke, mivel a jegyekr�l nincs pontos nyilv�ntart�s.

A sajt�t�j�koztat�n r�szt vev� L�szl� Csaba, a KPMG ad�partnere, volt p�nz�gyminiszter elmondta: "2002-ben m�g �n �g�rtem meg, hogy megoldjuk a k�rp�tl�si jegy �gy�t, s meghirdett�k a Forr�s tranzakci�t mint utols� felhaszn�l�si lehet�s�get, de a k�rp�tl�si jegyek �jra el�ker�ltek." L�szl� Csaba szerint 2002-ben 5-10 milli�rd forintra volt becs�lhet� a piacon l�v� k�rp�tl�si jegyek �rt�ke.

A korm�ny nem k�v�nja ut�lag behajtani az elmaradt aj�nd�koz�si illet�ket - k�z�lte k�rd�sre v�laszolva Veres J�nos. Hozz�tette: az illet�k t�rv�ny m�dos�t�s�val - amelynek alapj�n 40 sz�zal�kos illet�ket kellene visszamen�leg fizetni a c�gcsoporton bel�li ingyenes eszk�z�tad�s ut�n - nem volt olyan c�lja a korm�nynak, hogy �t �vre visszamen�leg ellen�rizze a c�geket az eml�tett �gyben. Ha a hat�lyos t�rv�ny nem fogalmaz vil�gosan, akkor ad�m�dos�t� javaslatot terjeszt be a korm�ny - jelezte a miniszter.