A strat�giai g�zt�roz� miatt m�dos�tott�k a Mol Zrt. t�j�koztat�j�t. Azok a befektet�k, akik a m�dos�t�s el�tt ig�nyelt�k a t�rsas�g r�szv�nyeit, t�rv�nyes jogukkal �lve el�llhatnak sz�nd�kukt�l - k�z�lte az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Zrt.

A t�j�koztat� kieg�sz�t�se eset�n a jogszab�lyok lehet�v� teszik, hogy a lakoss�gi �rt�kes�t�s sor�n november 21-23. k�z�tt r�szv�nyt ig�nyl� befektet�k december 8-ig el�llhatnak az ig�nyl�st�l.

Ennek k�vetkezt�ben a lakoss�gi �rt�kes�t�s sor�n �rv�nyesen ig�nyelt �sszes r�szv�ny allok�ci�ja is csak ezt k�vet�en val�sulhat meg. Ez�rt a lakoss�gi �rt�kes�t�s sor�n r�szv�nyeket ig�nyelt befektet�k r�sz�re a r�szv�nyek j�v��r�s�ra �s az esetlegesen visszaj�r� �sszeg �tutal�s�ra legkor�bban 2006. december 11-�n ker�l sor. Az aukci�s �rt�kes�t�s�december 6-�ra meghirdetett id�pontja �s lebonyol�t�si rendje nem v�ltozik.

A m�dos�t�st az tette sz�ks�gess�, hogy november 23-�n a Magyar Sz�nhidrog�n-k�szletez� Sz�vets�g Zrt. igazgat�s�ga a Mol Zrt.-t hirdette ki az 1,2 milli�rd k�bm�teresre tervezett magyarorsz�gi strat�giai g�zt�rol� megval�s�t�s�ra ki�rt p�ly�zat gy�ztes�nek. A v�gleges szerz�d�s al��r�sa f�gg a Magyar Sz�nhidrog�n-k�szletez� Sz�vets�g Zrt. k�zgy�l�s�nek �s f�bb d�nt�shoz� szerveinek j�v�hagy�s�t�l.