ING-�gyfelekkel gazdagodik az Erste Bank

2006.11.29. 13:12

December k�zep�t�l az Erste Bank �s br�kerc�ge veszi �t az ING Bank kiemelt lakoss�gi �s priv�t banki �gyfeleit. Az ING Csoport ugyanis 2006. december 15-�vel megsz�nteti nekik ny�jtott szolg�ltat�sait Magyarorsz�gon. Az Erste Bank k�t �ven bel�l a private banking ter�let�n is a h�rom legnagyobb szolg�ltat� k�z� akar ker�lni.

A most al��rt �gylettel az Erste lakoss�gi �gyfeleinek a sz�ma t�bb sz�zzal b�v�l, az �tvett �llom�ny nagys�ga pedig v�rhat�an meghaladja a 20 milli�rd forintot, melynek jelent�s r�sze priv�t banki �llom�ny - k�z�lte T�trai Bernadett, az Erste Bank lakoss�gi �zlet�g�nak vezet�je.

Az Erste Bank k�t �ven bel�l a private banking ter�let�n is a h�rom legnagyobb szolg�ltat� k�z� akar ker�lni - mondta R�ner G�za, az Erste Befektet�si Zrt. �gyvezet� igazgat�ja. Ezt egyr�szt a bankcsoport �gyfelein, c�ges kapcsolatain kereszt�l, m�sr�szt pedig �llom�ny�tv�tellel k�v�nj�k el�rni.

Az Erste Bank jelenleg 120 �gyf�l hozz�vet�leg 15 milli�rd forint �sszeg� mag�nvagyon�t kezeli a priv�t banki �zlet�gban, az ING Bankt�l mintegy 500 �gyf�l t�bb mint 20 milli�rd forintnyi mag�nvagyon�t veszi �t az �gylet r�v�n. A priv�t banki �zlet�gban az egy-egy �gyf�lre es� �tlagos vagyon 100-120 milli� forint k�z�tt van az Erste Bank �gyfelein�l, az �zlet�gba bel�p�k minimum 20 milli� forintos megtakar�t�st kell, hogy a bankra b�zzanak.

Az Erste Bank c�lja az, hogy az eg�sz orsz�g ter�let�n fejlessze a mag�n banki szolg�ltat�st, els� l�p�sk�nt a vid�ki nagyv�rosok k�z�l Szombathelyen, P�csett, Kaposv�ron �s Debrecenben vezett�k be ezt a szolg�ltat�st. Budapesten a Kossuth t�ri fi�kot priv�t banki mintaegys�gg� alak�tott�k �t.

Az ING-csoport strat�gi�j�hoz alkalmazkodva a j�v�ben az ING Bank Zrt. els�sorban a nagyv�llalati �s v�llalati befektet�si banki ter�leten k�v�nja er�s�teni poz�ci�it Magyarorsz�gon. E strat�gi�nak r�szek�nt d�nt�tt a holland tulajdonos �gy, hogy Magyarorsz�gon 2006. december 15-e ut�n megsz�nteti a kiemelt lakoss�gi �gyfeleknek �s a priv�t banki �gyf�lk�rnek ny�jtott szolg�ltat�sait.

Az ING Bank Zrt. ez�rt ezen �gyfeleit �tadja az Erste Bank Hungary Nyrt.-nek �s Erste Befektet�si Zrt.-nek. A meg�llapod�s �rtelm�ben az ING Bankn�l vezetett banksz�ml�kat �s bet�tsz�ml�kat 2006. december 15-�vel �tadj�k az Erste Banknak. A banksz�ml�khoz kapcsol�d� hitelkeret szerz�d�s fenn�ll� jogait az ING Bank az �llom�ny �truh�z�s napj�val az Erste r�sz�re engedm�nyezi.

Az ING Banknak a hitelkeret szerz�d�s alapj�n fenn�ll� k�telezetts�geit �tv�llalja az Erste, amihez az �gyfelek hozz�j�rul�s�t k�ri. Az �gyfelek �ltal ig�nybe vett befektet�si szolg�ltat�sok tekintet�ben az ING Bank k�telezetts�geit az Erste Befektet�si Zrt. az �llom�ny �truh�z�s napj�val �tv�llalja.

T�trai Bernadett arr�l is besz�molt, hogy M�r id�n is jelent�s m�rt�kben cs�kkent a bankbet�tek szerepe, az eg�sz piacon 1 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt a bet�t�llom�ny az els� h�romnegyed �vben. Mindek�zben a befektet�si jegyekben felhalmozott �sszegek az �v els� 9 h�napj�ban 35 sz�zal�kkal emelkedtek, r�szben a kamatad� bevezet�se miatt.

A vez�rigazgat�-helyettest�l azt is megtudhattuk, hogy szeptember v�g�n az Erste Bank lakoss�gi bet�teinek �llom�nya 385 milli�rd forintot tett ki, befektet�si alapokban pedig 311 milli�rd forintot kezelt. Az Erste csoportnak �gy a magyar bet�tpiacon 6,3 sz�zal�kos, a befektet�si jegyek piac�n pedig 12,2 sz�zal�kos r�szesed�se van.

T�trai Bernadett �gy v�li, hogy j�v�re Magyarorsz�gon stagn�lni fog a banki bet�tek �llom�nya �s legfeljebb 1-2 sz�zal�kos emelked�s v�rhat�. A befektet�si jegyek piac�n viszont tov�bbi 15-20 sz�zal�kos n�veked�sre sz�m�t, de ebben benne van a mag�n banki �zlet�g megtakar�t�sa is.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK