Az OTP Bank j�v�re 120-200 milli� eur�t k�lt le�nyc�gei �jrat�k�s�t�s�re, mindenekel�tt Oroszorsz�gban, Rom�ni�ban �s Horv�torsz�gban, tov�bb� k�szp�nzt is tervez megtakar�tani, hogy osztal�k�t n�velhesse - jelentette ki Cs�nyi S�ndor vez�rigazgat� cs�t�rt�k�n a Reutersnek.

J�v�re nem tervez�nk sem kis, sem nagy felv�s�rl�st - k�z�lte Cs�nyi -, ugyanakkor befektet�inknek elfogadhat� osztal�kot akarunk fizetni, �s n�mi t�k�t is fel akarunk halmozni - id�zte a Reuters. Az OTP Bank a tavalyi �vr�l 197 forintos r�szv�nyenk�nti osztal�kot fizetett.

Az OTP Bank j�v�re �jonnan v�s�rolt szerzem�nyei integr�l�s�ra �sszpontos�t, valamint a t�kefelhalmoz�sra, a k�zelm�lt v�s�rl�sainak 1,3 milli�rd eur�s k�ltekez�se ut�n - mondta a vez�rigazgat�, hozz�t�ve: "ha az �j szerzem�nyeket �sszerakjuk, megn�zz�k, mit �p�tett�nk �s milyen m�rt�kben n�tt az OTP Bank mozg�stere, helyes azt �ll�tani, hogy kil�pt�nk saj�t �rny�kunkb�l, nem vagyunk t�bb� egy kis piac bankja" - id�zte Cs�nyit a h�r�gyn�ks�g.

Az elm�lt tizenk�t h�nap sor�n az OTP Bank Oroszorsz�gban, Ukrajn�ban, valamint Szerbia �s Montenegr�ban hajtott v�gre felv�s�rl�ssorozatot.

Cs�nyi azonban azt is hozz�tette, hogy az OTP Bank terjeszked�se �jraindulhat, amint az integr�ci� lez�rult. Ennek kapcs�n a Balk�nt �s a szovjet ut�d�llamokat egyar�nt a bank c�lter�leteinek nevezte. Mint mondta, Oroszorsz�gban egy igen er�s vezet�s ki�p�t�s�nek el�rehaladott szakasz�ban vannak, ugyanakkor rem�ny�t fejezte ki, hogy gyorsan tudnak terjeszkedni a legjobban fejl�d� orosz tagk�zt�rsas�gokban, valamint a szovjet ut�d�llamokban is - p�ld�ul Kazahszt�nban -, ahol a gazdas�gi �let a legvir�gz�bb.

Az OTP Bank vez�rigazgat�ja nem sz�m�t probl�m�kra a p�nz�gyi integr�ci�t tekintve, mivel bankja megcsapolhatja a m�r megl�v� le�nyc�gek alapjait is, - �gy a bolg�r �s szlov�k egys�gek�t - al�rendelt k�lcs�n�k r�v�n.

A t�keinjekci� sz�ks�ges az OTP Bank tev�kenys�g�nek horv�torsz�gi �s rom�niai terjeszked�s�hez �s az ukrajnai, valamint szerbiai �zletek �jraszervez�s�re �s kiterjeszt�s�re - tette hozz� Cs�nyi, akit a Reuters id�zett.

Az OTP Bank a Crnogorska komercijalna banka (CKB) akviz�ci�j�nak z�r�sa ut�n "tart egy kis sz�netet" az akviz�ci�ban, megpr�b�l a csoport konszolid�l�s�ra koncentr�lni - er�s�tette meg Wolf L�szl� vez�rigazgat�-helyettes m�g okt�berben, Podgoric�ban tartott sajt�t�j�koztat�j�n.

Forr�s: MTI
A Crnogorska komercijalna fekv�s�rl�s�val ut�n kilenc orsz�gban van jelen az OTP Bank

"Hivatalosan nem fogalmaztuk meg, milyen hossz� lesz a sz�net, de 2007 els� fel�ben nem fogunk bele �jabb akviz�ci�ba. Ha persze j�nne egy egyedi lehet�s�g, lehet hogy nem hagyn�nk ki, ennek bek�vetkez�s�t azonban val�sz�n�tlennek tartom" - mondta.

Az OTP Bank t�kehelyzete miatt sem akar egyel�re tov�bb v�s�rolni. Mint Wolf elmondta, egy jelent�s akviz�ci�ba m�r csak t�keemel�ssel tudn�nak belekezdeni, azt pedig nagyon meg kell fontolni, �rdemes-e t�kefelh�gul�st kezdem�nyezni.

A rom�n CEC tenderen benn van ugyan az OTP Bank k�telez� aj�nlata, �m Wolf szerint nyer�si es�lyeik nem t�l biztat�ak (a beadott kett� k�z�l �v�k az alacsonyabb aj�nlat). Azt sem tudni, mikor akarj�k befejezni a CEC privatiz�ci�j�t - tette hozz�.

Az OTP Bank Magyarorsz�gon k�v�l nyolc orsz�gban van jelen. A csoport m�rlegf��sszege a m�r megv�s�rolt bankokkal el�ri a 21 milli�rd eur�t, az akviz�ci�k lez�r�s�val pedig az �v v�g�re meg fogja haladni a 24 milli�rd eur�t.

A meg�ll�s az�rt is fontos, mert a le�nybankok nagy r�sz�t az id�n v�s�rolta az OTP Bank, �s sok elemz� m�r az eddigi akviz�ci�kat is soknak tal�lta - mondta a vez�rigazgat�-helyettes, aki m�gis �gy v�li, hogy a lehet�s�geket meg kellett ragadni, mert nem biztos, hogy j�v�re is el�rhet�k lenn�nek.

Azokon a piacokon, amelyekre az OTP Bank id�n bel�pett, j�val alacsonyabb a banki penetr�ci�, a hitel�llom�ny ar�nya a brutt� hazai term�k (GDP) sz�zal�k�ban 25-34 sz�zal�k. Ebb�l k�vetkez�en a hitel�llom�ny v�rhat� n�veked�se az �j piacokon 25 sz�zal�k lesz a k�vetkez� �vekben - hangs�lyozta Wolf.