T�bb t�zmilli�rdos beruh�z�ssal az ut�bbi n�h�ny �vben �t �lbolyban szerepl� bank d�nt�tt �j sz�kh�z vagy k�zponti �p�let l�trehoz�sa mellett. Megfigyelhet� a koncentr�ci�: az �t sz�kh�zb�l h�rom a V�ci �ton �s annak k�zel�ben �p�lt, illetve �p�l fel - �rja a Vil�ggazdas�g.

Ezekkel azonban v�gleg kin�tt�k a budapesti belv�rost a bankok. Az �p�letek k�z�l h�rom a V�ci �tnak az �rp�d h�dhoz k�zeli r�sz�n kapott, illetve kap helyet: az Erste Europe Towerje a h�d pesti l�b�n�l, az OTP irodah�za a V�ci �t melletti Bab�r utc�ban m�k�dik, a Raiffeisen sz�kh�za pedig a Teve utcai rend�rpalota mellett �p�l meg. (A Budapest Bank 2001 �prilis�t�l szint�n a V�ci �ton, a Gy�ngy�si utc�n�l �zemelteti a sz�kh�z�t.) A HVB Bank ugyanakkor �j, Szabads�g t�ri k�zpontj�val is ragaszkodott a belv�roshoz, a CIB pedig a budai sz�kh�z�hoz k�zel �p�ttetett �j irodah�zat.

A cser�ket a megn�vekedett �zemm�reten t�l els�sorban a k�lts�ghat�konys�g indokolja. Ha a b�rletet v�lasztj�k, akkor a nagy volumen �s a hossz� id�t�v miatt 20-40 sz�zal�kkal alacsonyabb tarif�t is kialkudhatnak ann�l, mint ha csup�n 3-4 �vig maradn�nak az elsz�rtan elhelyezked� b�rlem�nyekben.

Ha az �p�t�s mellett d�nt a bank, akkor a k�lts�get elsz�molhatja, �s ig�nyeinek megfelel�en alak�thatja a t�mb�t.Az Erste p�ld�ul saj�t ingatlanalapj�val v�s�roltatta meg �j sz�kh�z�t - a beruh�z�s m�rt�ke �zleti titok -, a Raiffeisen 2009-re fel�p�l� �p�letkomplexum�nak �t tagj�b�l pedig n�gyet b�rl�knek sz�nnak.

A CIB Bankn�l r�mutattak arra, hogy a v�ros t�bb pontj�n m�k�d� szakter�letek, illetve egys�gek egy helyre terel�se v�lt lehet�v� a Csalog�ny utc�ban: ez pedig hossz� t�von nyilv�n k�lts�goldalon is j�t�kony hat�sokkal j�r.

A CIB egyebek mellett a lakoss�gi �zlet�gat, az IT-t, a sz�mvitelt, illetve a bankbiztons�gi ter�letet k�lt�ztette a Csalog�ny utc�ba, az OTP Bank t�bbek k�z�tt a kereskedelmi banki, a hitelenged�lyez�si �s kock�zatkezel�si, a sz�m�t�stechnikai, illetve a strat�giai �s p�nz�gyi div�zi� egyes ter�leteit helyezte �t a Bab�r utcai komplexumba.