Rontott a Moody's az OTP min�s�t�s�n

2006.12.12. 15:30

Egy fokozattal rontotta az OTP Bank �s 100 sz�zal�kos tulajdon� le�nyv�llalata, az OTP Jelz�logbank p�nz�gyier�-oszt�lyzat�t kedden a Moody's Investors Service. A t�rs�gben t�rt�nt jelent�s terjeszked�se rontotta az OTP-csoport kock�zati profilj�t.

Az oszt�lyzat ront�sa annak a fel�lvizsg�latnak az eredm�nye, amely a magyar bankcsoport idei akviz�ci�inak a kock�zati profilra �s a p�nz�gyi alapmutat�kra gyakorolt r�vid- �s k�z�pt�v� hat�s�ra �sszpontos�tott.

Az OTP-csoport p�nz�gyier�-oszt�lyzata az eddigi els�rend� "B m�nusz"-r�l - az egy�bk�nt m�g mindig igen j� - "C plusz"-ra m�dosul a nemzetk�zi hitelmin�s�t� keddi londoni bejelent�se szerint

A fel�lvizsg�lat nem �rintette a k�t egys�g "A1" szint� forintbet�ti, valamint "A2" szint� al�rendelt devizaad�si besorol�s�t, amelyeket a Moody's stabil kil�t�ssal meger�s�tett, sem a szint�n meger�s�tett "A1"-es devizabankbet�ti oszt�lyzatot. Ez ut�bbi a szuver�n magyar ad�skock�zati besorol�shoz hasonl�an tov�bbra is lemin�s�t�si fel�lvizsg�lat alatt �ll.

Indokl�s�ban a Moody's felid�zi, hogy az OTP Bank az id�n felv�s�rolta a Raiffeisenbank Ukraine 100 sz�zal�k�t, az orosz Investsberbank 96,4 sz�zal�k�t, a szerb Kulska banka 67 sz�zal�k�t, a montenegr�i Crnogorska komercjalna banka (CKB) 100 sz�zal�k�t �s szerbiai Zepter Banka 75,1 sz�zal�k�t, �sszesen mintegy 1,3 milli�rd eur�t k�ltve ezekre az akviz�ci�kra. Az OTP emellett komoly m�rt�kben jelen van Bulg�ri�ban a DSK r�v�n, valamint - j�llehet kisebb m�rt�kben - Szlov�ki�ban az OTP Banka Slovensko, Horv�torsz�gban az OTP Bank Hrvatska, �s Rom�ni�ban az OTP Bank Romania �rdekelts�gekkel.

A v�s�rl�sok nyom�n romlott az OTP-csoport kock�zati profilja a Moody's v�lem�nye szerint. Nem lesz k�nny� feladat az �jonnan megszerzett �rdekelts�gek megfelel� ellen�rz�s�nek id�beni ki�p�t�se, �s az inform�ci�-technol�giai rendszerek sem lesznek kompatibilisek r�vid- �s k�z�pt�von.

A t�rs�gben terjeszked� n�h�ny m�s, magasan besorolt csoporttal ellent�tben az OTP nagyobb m�rt�kben k�nytelen a helyi vezet�sekre t�maszkodni, mivel csak korl�tozott m�rt�kben tud v�llalatvezet�si er�forr�sokat �ttelep�teni �j �rdekelts�geihez - emelte kia hitelmin�s�t�, amely szerint ezek a t�nyez�k jelent�s v�grehajt�si �s m�k�d�si kock�zatokat eredm�nyeznek.

A hitelmin�s�t� szerint ugyanakkor bizonyos piaci er�zi� ellen�re az OTP p�nz�gyier�-oszt�lyzat�t al�t�masztja a c�g piacvezet� st�tusa - �v� a lakoss�gi hitelpiac 35,9, valamint a lakoss�gi bet�tpiac 33,3 sz�zal�ka -, a lakoss�gi piacra �sszpontos�t� profilja, �s "kit�n� j�vedelmez�s�ge". A Moody's szerint az OTP Bank Magyarorsz�gon, s�t a t�rs�gben is a legj�vedelmez�bb int�zm�ny.

Napirenden van m�g az OTP-n�l a rom�niai CEC �s a horv�torsz�gi Diners Club Adriatic lehets�ges felv�s�rl�sa, �s ezek a potenci�lis beszerz�sek a most bejelentett min�s�t�si l�p�sben nem is j�tszottak szerepet. J�llehet ezeknek az akviz�ci�knak a val�sz�n�s�ge alacsony, az esetleges sikeres aj�nlatt�tel tov�bb rontan� az OTP kock�zati profilj�t, aminek negat�v min�s�t�si k�vetkezm�nyei lehetnek.

Nyom�st gyakorolhat m�g a "C plusz" szint� �j p�nz�gyier�-oszt�lyzatra, ha - p�ld�ul a korm�ny takar�koss�gi csomagja miatt - jelent�sen romlana a magyarorsz�gi m�k�d�si k�rnyezet, ami a bank vagyonmin�s�g�nek vagy bev�teleinek gyeng�l�s�hez vezetne.

A londoni Euromoney gazdas�gi foly�irat az OTP-r�l a lap szeptemberi kiad�s�ban k�z�lt elemz�sben - a magyar bank akviz�ci�s tev�kenys�g�re utalva - azt �rta: �gy t�nik, hogy az OTP a t�mad�st tekinti a legjobb v�dekez�snek azon c�lja megval�s�t�s�ban, hogy f�ggetlen maradjon.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK