�nkorl�toz�st javasolnak a bankoknak

2006.12.19. 17:48

Pozit�v ad�slista �s magatart�si k�dex l�trehoz�sa mellett foglalt �ll�st az a banki szak�rt�i bizotts�g, amely 17-18 pontb�l �ll� javaslat�t a napokban juttatja el a korm�nynak.

V�rhegyi �va, a bizotts�g eln�ke szerint a�test�let�javaslatai �ssze�ll�t�sakor abb�l indult ki, hogy az �gyf�lprobl�m�k t�bbs�g�t a piaci verseny oldhatja meg. �m ha m�gsem, akkor a banki �nszab�lyoz�s c�lravezet�bb a k�zponti szab�lyoz�sn�l. Ennek �rtelm�ben egy, a bank �s az �gyf�l k�z�tti magatart�si k�dex l�trehoz�s�t javasolja a bizotts�g.

A szak�rt�i test�let v�lem�nye szerint a bankok t�bbet tehetn�nek az �gyfelek pontosabb t�j�koztat�sa �s a term�kek k�nnyebb, pontosabb �sszehasonl�that�s�ga �rdek�ben.

Ugyancsak az �nszab�lyoz�s keret�ben kezdem�nyezi a bizotts�g p�ld�ul a bankv�lt�s megk�nny�t�s�t, illetve a sz�mlasz�m �tir�ny�t�s probl�m�j�nak megold�s�t. Ezekre a nyugat-eur�pai orsz�gokban vannak pozit�v p�ld�k, �s a sz�ks�ges technikai felt�telek a magyar bankrendszerben is megvannak - tette hozz�.

A "pozit�v banki ad�slist�t" illet�en V�rhegyi �va �gy fogalmazott: val�s t�rsadalmi ig�ny van egy ilyen lista ir�nt, ami cs�kkenthetn� a hitelad�sok cs�dj�nek el�fordul�s�t.

V�rhegyi �va hangs�lyozta, hogy javaslataik n�melyike ugyan jogszab�ly-m�dos�t�st is felt�telez, �m a t�bbs�g ink�bb a megl�v� szab�lyok pontosabb betart�s�ra ir�nyul.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK