Lobbi k�zd Br�sszelben az eur� �kezet��rt

2006.12.20. 7:21

Az Eur�pai�Parlament jobb- �s baloldali magyar k�pvisel�i k�z�sen k�vetelik az Eur�pai K�zponti Bank eln�k�t�l, hogy magyarul tov�bbra is hossz� �-val�lehessen �rni az uni�s valut�t �s az �j tagorsz�gok is ker�ljenek fel az eur��rm�kre. A bank ugyanis a bevezet�s kitol�s�val fenyegeti az egys�ges �r�sm�dot nem alkalmaz� orsz�gokat.

Az uni�s parlament magyar k�pvisel�i lev�lben k�rik az Eur�pai K�zponti Bank eln�k�t�l, hogy az uni� hivatalosan is ismerje el a k�z�s eur�pai p�nz magyar helyes�r�s�t, �s amellett �rvelnek, hogy a k�z�s eur�pai fizet�eszk�zt hossz� �-val lehessen �rni. A k�pvisel�k azt is sz�v� tett�k, hogy az eur��rm�ken m�g mindig csak a r�gi tag�llamok t�rk�pe l�that�.

A k�pvisel�k ugyanis meg�tk�z�ssel olvast�k az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) 2006. decemberi konvergenciajelent�s�nek azon r�sz�t, amely az uni�s szerz�d�ssel �sszeegyeztethetetlen �s megsz�ntetend� gyakorlatnak nevezi, hogy egyes tag�llamokban nem az "euro" elnevez�st haszn�lj�k.

A�magyar EP-k�pvisel�k az Eur�pai K�zponti Bank decemberi jelent�s�nek meg�llap�t�s�val szemben �gy v�lik, nem kell minden esetben ragaszkodni az "euro" �r�sm�dhoz, hanem figyelembe kell venni az egyes nyelvek saj�toss�gait is. Ebb�l pedig az k�vetkezik, hogy magyarul a kiejt�snek �s a kialakult hagyom�nyoknak megfelel�en az "eur�" �r�sm�d a helyes - �rj�k a k�pvisel�k.

A lev�l�r�k hivatkoznak arra is, hogy - szerint�k egy�bk�nt helyesen - a p�nzeken g�r�g�l is olvashat� a k�z�s fizet�eszk�z neve, s�t a g�r�g v�lt�p�nzeken m�g csak nem is a cent g�r�g megfelel�je, hanem a "lepta" sz� �ll. A nyelvi elt�r�seket - v�lik - a magyar helyes�r�sn�l is figyelembe kell venni.

A k�pvisel�k a lev�l v�g�n "t�rhetetlennek" nevezik, hogy a k�z�s f�mp�nzeken m�g most, a 2004-es b�v�t�s ut�n t�bb mint k�t �s f�l �vvel is csak a r�gi tagorsz�gok l�tszanak, r�ad�sul f�ggetlen�l att�l, hogy az eur�t haszn�lj�k-e vagy sem.

A Jean-Claude Trichet-nek k�ld�tt levelet az Eur�pai Parlament magyar anyanyelv� k�pvisel�i �s megfigyel�i nev�ben az Eur�pai Parlamentben k�pviselt n�gy magyarorsz�gi p�rt, a Fidesz, az MSZP, az SZDSZ �s az MDF br�sszeli deleg�ci�vezet�i (Sz�jer J�zsef, Tabajdi Csaba, Szent-Iv�nyi Istv�n �s Olajos P�ter), valamint a szlov�kiai Duka-Z�lyomi �rp�d (MKP) �s a rom�niai K�nya-Hamar S�ndor (RMDSZ) �rt�k al�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK