�j sz�mlasz�m kell a deviza�tutal�sokhoz

2006.12.20. 8:46

Ak�r 10-20 eur�s t�bbletk�lts�get jelenthet janu�rt�l az �gyfeleknek, ha deviza�tutal�sokn�l nem t�ntetik fel a�fogad� p�nzint�zet banksz�mlasz�m�t (IBAN) - �rja a Napi Gazdas�g. Janu�r 1-j�t�l ugyanis eur�-tranzakci�kn�l k�telez� lesz az IBAN haszn�lata.

Az Eur�pai Fizet�si F�rum el��r�sainak megfelel�en j�v� janu�rt�l az Eur�pai Uni� tag�llamaiban, valamint a Norv�gia, Izland �s Liechtenstein k�z�tti utal�sokn�l�k�telez� lesz a kedvezm�nyezett sz�mlasz�m�nak IBAN (International Bank Account Number) form�tum� felt�ntet�se, tov�bb� a kedvezm�nyezett bank azonos�t� k�dj�nak (Bank Identifier Code - BIC, l�nyeg�ben a SWIFT banki azonos�t�) megad�sa.�Amennyiben ez nem t�rt�nik meg, a fogad� bank ak�r 20 eur�s k�l�nd�jat is felsz�m�that, s�t, a j�v� �vt�l a kedvezm�nyezett bankja megtagadhatja a fizet�si megb�z�s teljes�t�s�t, s k�lts�geinek levon�sa ut�n visszaind�thatja az utal�s �sszeg�t.

Az IBAN-sz�mlasz�mokat 2003 �ta alkalmazz�k a magyar bankok is, az�ta minden p�nzint�zetn�l az �gyfelek sz�m�ra k�ld�tt sz�mlakivonatokon szerepelnek, r�ad�sul a nemzetk�zi fizet�sekben eddig is t�bb k�lf�ldi bank sz�molt fel k�l�n elj�r�si d�jat az IBAN-sz�m elmarad�sa miatt. Azt, hogy janu�rt�l hogyan j�rnak majd el a nem megfelel� sz�mmal �rkez� devizautal�sok eset�n, m�g nem d�nt�tt�k el v�glegesen a magyar�bankok.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK