R�szv�nyenk�nt 120 forint osztal�k kifizet�s�t javasolja a francia Servier t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� Egis Gy�gyszergy�r Nyrt. igazgat�s�ga a janu�r 24-�n megtartand� �ves rendes k�zgy�l�sen - der�l ki a k�zz�tett k�zgy�l�si megh�v�b�l.

Az Egis janu�r 24-�n tartja �ves k�zgy�l�s�t, a napirenden a nem konszolid�lt �s a konszolid�lt �ves besz�mol�k elfogad�sa mellett szem�lyi k�rd�sek szerepelnek �s a r�szv�nyesek j�v�hagy�s�val m�dos�tj�k a t�rsas�g alapszab�ly�t is. Az Egis �vek �ta a n�v�rt�kre vet�tve 12 sz�zal�k osztal�kot fizet, az igazgat�s�g most is ezt javasolja.

A magyar sz�mviteli elvek alapj�n k�sz�lt audit�lt, nem konszolid�lt besz�mol� szerint a t�rsas�g nett� �rbev�tele az 2005. okt�ber 1-t�l 2006. szeptember 30-ig tart� �zleti �vben 88,063 milli�rd forint volt, 20,7 sz�zal�kkal t�bb az el�z� �vin�l. Az �zemi szint� nyeres�g egy �v alatt 2,6 milli�rd forinttal 13,728 milli�rd forintra n�tt, az ad�z�s el�tti nyeres�g pedig 15,804 milli�rd forint volt, ami 23,2 sz�zal�kos �ves emelked�st jelent. A nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok szerinti (IFRS) nem konszolid�lt nett� �rbev�tel el�rte a 87,362 milli�rd forintot, az ad�z�s el�tti nyeres�g pedig a 17,72 milli�rd forintot. Az IFRS szerinti bev�telek 20,3, a profit 49,6 sz�zal�kkal emelkedett egy �v alatt.

Az Egis r�szv�nyei a cs�t�rt�ki keresked�st az el�z� napin�l 50 forinttal olcs�bban, 26 455 forinton z�rt�k �s forgalmuk megk�zel�tette a f�lmilli�rd forintot, p�ntek reggel pedig enyhe emelked�sben voltak. Az elm�lt 52 h�tben a r�szv�ny legmagasabb �rfolyama 35 500, a legalacsonyabb 21 220 forint volt.