�j bet�takci�kat ind�t az OTP Bank

2007.01.05. 19:51

Az�egyik�h�tf�n indul� akci�ban ak�r 9 sz�zal�k kamatot is fizet a p�nzint�zet a k�th�napos futamid�re lek�t�tt, frissen hozz� ker�l� megtakar�t�sokra. A nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�k k�lts�g�t pedig az �v elej�t�l cs�kkentette a bank.

A janu�r 8. �s febru�r 2. k�z�tti bet�takci� sor�n, a k�th�napos lek�t�tt bet�tbe a janu�r 5-i egyenleget meghalad� megtakar�t�si �llom�ny, de legal�bb 100 ezer forint helyezhet� el. A bet�ti kamat a megtakar�t�si �llom�ny 5 milli� forinttal val� n�vel�se eset�n 9 sz�zal�k.

Az �llom�nyn�vekm�ny meghat�roz�s�n�l a forintsz�ml�kon �s a forint alap� �rt�kpap�r-sz�ml�kon janu�r 5. �s a lek�t�s �rt�knapja k�z�tti id�szakban bek�vetkezett �llom�nyv�ltoz�st veszi figyelembe a bank. A megtakar�t�sukat nem n�vel� �gyfelek 2 �s 7 h�napra helyezhetnek el bet�tet folyamatos lek�t�s mellett, fix, akci�s kamatra. Ez ut�bbi futamid�n�l a minim�lis bet�tnagys�g 100 ezer forint.

Az el�z� �v utols� k�t h�napj�ban is jelent�s m�rt�kben b�v�ltek az OTP Bankn�l elhelyezett megtakar�t�sok �s sikeresnek bizonyultak a bet�takci�k. A november 6. �s december 1. k�z�tti bet�ti akci�kban az �gyfelek 77 milli�rd forintot, a december 6-�n indult akci�k keret�ben pedig, december 29-ig 84 milli�rd forintot helyeztek el az OTP Bankn�l.

A v�rakoz�sokkal �sszhangban az �v v�g�re koncentr�l�dott az ad�- �s �llami t�mogat�s optimaliz�l�st is lehet�v� t�v� szerz�d�sk�t�sek jelent�s r�sze. Az OTP Bankn�l az �gyf�lsz�m 2006 v�g�re �tl�pte az 5200-at, a megnyitott nyesz-sz�ml�kon t�bb mint 4,2 milli�rd forintot helyeztek el a befektet�k.

Az egy �gyf�lre es� �llom�ny meghaladja a 800 ezer forintot, amely jelent�sen magasabb a maxim�lis el�takar�koss�gi t�mogat�s ig�nybev�tel�hez sz�ks�ges �sszegn�l. A befektet�sek megoszl�s�b�l is j�l l�tszik, hogy ez a konstrukci� a hossz� t�v� befektet�sek �szt�nz�s�t hivatott el�seg�teni, ez�rt az �tlagosn�l jelent�sebb a r�szv�ny�llom�ny r�szar�nya, a legnagyobb szeletet pedig a befektet�si alapok k�pviselik.

A nyesz-sz�ml�k elterjed�se �rdek�ben a tavaly �v v�gi ingyenes sz�mlavezet�si akci� lej�rta ut�n az OTP Bank jelent�sen m�rs�kelte a nyesz - akci� el�tti - sz�mlavezet�si d�j�t. A kor�bbi �vi 1 sz�zal�k, minimum 2 ezer forintr�l �vi 0,11 sz�zal�k, minimum 2 ezer forintra cs�kkent a nyesz sz�mlavezet�si d�ja ez �v elej�t�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK