Egyre olcs�bb az internetes bankol�s

2007.01.12. 8:21

K�lts�gracionaliz�l�s miatt igyekeznek kiszor�tani a fi�kokb�l �gyfeleiket a hitelint�zetek. Egyre nagyobb a k�l�nbs�g a klasszikus, pap�ralap� banki szolg�ltat�sok �s az elektronikus csatorn�k �ra k�z�tt.

Ak�r fel�re cs�kkenhet az internetet haszn�l� �gyfelek havi k�lts�ge, azokkal a kliensekkel szemben, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a legalapvet�bb p�nz�gyi m�veleteket is a fi�kban, net�n az ATM-n�l int�zz�k - �rja a Vil�ggazdas�g.

Az elektronikus szolg�ltat�sok el�nyei j�l tetten �rhet�k a lakoss�gi foly�sz�ml�k k�lts�gt�telein�l: akad hitelint�zet, amelyn�l egy bankon k�v�li, pap�ralap� �tutal�s k�lts�ge h�sszorosa egy internetes tranzakci��nak, de a t�bbi piaci szerepl�n�l is �ltal�ban minimum k�tszeres a d�jak k�z�tti k�l�nbs�g.

Nem egy bank �szrevehet�en "b�nteti" a hagyom�nyos szolg�ltat�sok ig�nybev�tel�t. Egy pap�ralap� bankk�zi, eseti �tutal�s d�ja a CIB Bank Classic Mag�nsz�ml�j�n�l p�ld�ul 300 forintn�l kezd�dik, ugyanezt az als� limitet viszont a nonstop telefonos �gyf�lszolg�lat haszn�latakor 200, az internetn�l pedig 60 forintban hat�rozt�k meg. Hasonl� t�rekv�s �rezhet� az Erste lakoss�gi kond�ci�s list�j�ban is: az alap lakoss�gi foly�sz�ml�n�l egy k�ls�, bankfi�kban kezdem�nyezett eseti utal�s�rt minimum 400 forintot k�rnek, ugyanez a m�velet internetbankon kereszt�l 50 forint.

A hitelint�zetek online csomagjainak �ra k�nnyed�n megt�r�l. Az Erste p�ld�ul igen komoly - csaknem 400 forintos - sz�mlavezet�si d�jat alkalmaz a sztenderd lakoss�gi banksz�ml�j�n�l, amelyn�l az online csomag mind�ssze �tven forinttal dr�g�bb. A HVB Nonstop sz�ml�ja szint�n havi 449 forintba ker�l, viszont cser�be az �gyf�l d�jmentesen int�zheti �lland� �s eseti elektronikus utal�sait, illetve a csoportos beszed�seknek sincs k�l�n k�lts�ge. Az OTP Bank Elektronikus Sz�mlacsomagja - ha az �gyf�l nem ig�nyel havonta kik�ld�tt sz�mlakivonatot - 1200 forintba ker�l, viszont gyakorlatilag minden elektronikus m�velet ingyenesen v�gezhet� vele, �s t�bb k�nyelmi szolg�ltat�s is kapcsol�dik hozz�. A CIB-n�l az Online Sz�mlacsomag 549 forintba ker�l havonta: �m ha az �gyf�l v�llalja, hogy legal�bb 50 ezer forint j�vedelem rendszeresen a sz�ml�ra �rkezik, �s havi k�t csoportos beszed�si megb�z�sra vonatkoz� felhatalmaz�s vagy k�t internetes �tutal�si megb�z�s teljes�l, sz�mlavezet�si d�jk�nt 149 forintnyi kiad�ssal kell kalkul�lnia.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK