A Graphisoft-r�szv�nyek 100 sz�zal�k�t akarja megszerezni a n�met Nemetschek AG, �s aj�nlatot tett az �ltala m�g nem birtokolt 45,7 sz�zal�kra. Az aj�nlati �r 23,8 sz�zal�kos fel�rat jelent az elm�lt 360 nap t�zsdei �tlag�r�hoz k�pest.

A n�met Nemetschek AG r�szv�nyenk�nt 9 eur�, 2273 forint �ron tesz v�teli aj�nlatot a Graphisoft SE mindazon r�szv�ny�re, amely m�g nincs a n�met c�g birtok�ban, �s az ehhez sz�ks�ges dokumentumokat szerd�n megk�ldt�k a fel�gyeletnek - jelentette be Gerhard Wiess, a Nemetschek AG vez�rigazgat�ja szerd�n Budapesten sajt�t�j�koztat�n.

Az �p�lettervez�sre �s -hasznos�t�sra informatikai megold�sokat k�n�l� Graphisoft teljes v�tel�ra mintegy 95,5 milli� eur� (24,2 milli�rd forint), �s ebb�l a Nemetschek AG az 54,3 sz�zal�knyi t�bbs�get 50 milli� eur��rt vette meg 18 elad�t�l.

A r�szv�ny a keddi t�zsdenapot 2230 forinton (a jelenlegi �rfolyamon 8,82 eur�) z�rta. Szerd�n d�lben a pap�rok 2231 forintot �rtek a Budapesti �rt�kt�zsd�n. A forgalmaz� a WestLB Hung�ria Zrt. �s az Erste Befektet�si Zrt. lesz. Az aj�nlatt�teli id�szak v�rhat�an 15 napon bel�l megny�lik, �s ett�l sz�m�tva 45 nap �ll rendelkez�sre az aj�nlat elfogad�s�ra. Kurutz G�bor, a WestLB Hung�ria �gyvezet� igazgat�ja hangs�lyozta, hogy az aj�nlati �r 22,8 sz�zal�kos fel�rat jelent az elm�lt 180 nap forgalommal s�lyozott t�zsdei �tlag�r�hoz k�pest, 360 napot tekintve pedig 23,8 sz�zal�kosat.

Ernst Homolka, a Nemetschek AG p�nz�gyi igazgat�ja k�z�lte, hogy 75 sz�zal�kot meghalad� tulajdoni h�nyad el�r�se eset�n foglalkoznak a Graphisoft-r�szv�nyek t�zsdei kivezet�s�nek gondolat�val, 90 sz�zal�kot meghalad� tulajdoni h�nyad eset�n pedig �lnek a kisr�szv�nyesek kiszor�t�s�nak jog�val. "Hossz� t�von a r�szv�nyek 100 sz�zal�k�nak a megszerz�se a c�lunk" - tette hozz�.

Boj�r G�bor, a Graphisoft SE igazgat�s�g�nak eln�ke a t�rsas�g elad�s�t azzal indokolta, hogy a fellend�l�ben l�v� piacon a c�g egyed�l m�r nehezen boldogult volna. Ehhez kerestek megfelel� sz�vets�gest, �s ennek sor�n tesztelt�k az elad�si �rat is. A Nemetschek AG a Graphisoft SE-vel egy�tt 140 milli� eur�t meghalad� forgalommal sz�mol 2007-ben, �s k�z�pt�von 150 milli� eur�s forgalmat tervez. A 2006. �vet az el�zetes adatok szerint t�bb mint 100 milli� eur�s �rbev�tellel z�rjuk - mondta Ernst Homolka.

A k�t c�g tov�bbra is �n�ll�an tev�kenykedik, a piacokon "bar�ti versenyt" folytat - mondta a Nemetschek AG vez�rigazgat�ja. Szinergia legfeljebb a nemzetk�zi kommunik�ci�ban van - tette hozz�. A k�t c�g egy�tt vezet� poz�ci�ba ker�lt az �p�t�szeti, g�p�szeti tervez�s �s �p�t�ipari kivitelez�s (AEC) szoftvermegold�sok ter�let�n a nemzetk�zi piacon.

A Nemetschek-csoport vil�gels� az �p�t�szeti tervez�st, kivitelez�st �s �p�let �zemeltet�st t�mogat� IT-megold�sok piac�n. Szoftverei 16 nyelven �rthet�k el, �s t�bb mint 170 000 t�rsas�g haszn�lja azokat 142 orsz�gban. A Nemetschek �ltal sz�ll�tott IT-megold�sok optimaliz�lj�k az �p�letek l�trehoz�si �s �zemeltet�si folyamatait min�s�g, k�lts�g �s id� vonatkoz�s�ban.

A Graphisoft a Virtual Building megold�sok vezet�je. Sz�les k�rben elismerten a vil�g els� sz�m� �p�t�ipari sz�ll�t�ja a modellalap� szoftverek �s szolg�ltat�sok ter�n.